GBI

GBI

GBI is een modern beheersysteem dat efficiënt en effectief beheer van de openbare ruimte mogelijk maakt en ondersteunt. Flexibel én eenvoudig in gebruik, voor alle beheerniveaus. We zijn marktleider in Nederland.

Businesslijnen:
Tags:

Optimale ondersteuning met apps en addons

GBI biedt taakgerichte apps en slimme addons die zijn afgestemd op de verschillende niveaus van beheer (strategisch, tactisch en operationeel); van beleidsmedewerker en uitvoeringscoördinator tot wegbeheerder en wethouder.

Organisatie integrale aanpak

De applicaties voor de verschillende disciplines werken op exact dezelfde manier in eenvoudige en herkenbare stappen. Zo vervagen grenzen tussen de disciplines en planningen zijn makkelijk te combineren.

Altijd en overal beschikbaar

GBI 6 is een webbased systeem dat altijd en overal met mobiele apparaten bereikbaar en beschikbaar is. Any place, any time, any device. Modern beheren vraagt om transparantie. De beheerkennis die als uitgangpunt wordt gehanteerd, is vastgelegd en altijd traceerbaar.

Datamanagement gewaarborgd

Actuele en betrouwbare gegevens zijn onmisbaar voor wie werkt aan het ontwerp, de realisatie en beheer van de openbare ruimte. GBI 6 communiceert makkelijk en veilig met de databronnen in de hele keten. Dit garandeert bijvoorbeeld een optimale aansluiting op GEO/BGT.

Grote invloed gebruikers via GVAG

Als ontwikkelaar van GBI hechten wij veel waarde aan de inbreng van gebruikers. Gebruikers van GBIsoftware hebben zich verenigd in de onafhankelijke gebruikersvereniging GVAG. Hiermee heeft de gebruiker stem in de koers en prioriteiten van de verdere ontwikkeling.

gbi magazine 2018 gbionline