Wateroverlast voorspellen met integraal rekenmodel

Wateroverlast voorspellen met integraal rekenmodel

PluviAG maakt het inzichtelijk

Door klimaatverandering zal het aantal extreme regenbuien in Nederland sterk toenemen. Bovendien wordt open grond in Nederland steeds meer bedekt met bijvoorbeeld stenen of gebouwen. Hierdoor heeft regenwater geen uitweg en stijgt de kans op wateroverlast. Dit bedreigt onze comfort en veiligheid en leidt tot materiële en immateriële schade. Om te voorspellen waar regenwater naar toestroomt tijdens extreme buien heeft Antea Group, samen met Avri, een integraal rekenmodel ontwikkeld: PluviAG.

Met PluviAG kun je zien hoe regenwater tijdens een extreme bui boven- en ondergronds wegstroomt en waar dit kan leiden tot hinder of overlast. Daarvoor combineren we diverse databronnen zoals het rioolmodel, het watermodel (oppervlaktewater) en het bovengrondse model (maaiveld) tot een integraal rekenmodel. Door deze voorspellingen te vergelijken met ervaringen uit de praktijk van gemeente, brandweer en burgers, wordt het model nog beter.

Vervolgens presenteren wij de effecten van wateroverlast op kaart en in 3D-animaties, zodat ze inzichtelijk worden voor een breed publiek. Hierdoor kunnen bestuurders, burgers en technici samen zoeken naar middelen en maatregelen om (schade door) wateroverlast te beperken en te voorkomen.