benchmark openbare ruimte beheerprestaties verbeteren

Benchmark Beheer Openbare Ruimte

Beheerprestaties verbeteren

Jaarlijks gaan er in elke gemeente tientallen miljoenen euro’s om in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Logisch dat je als bestuurder of beheerder wilt weten hoe jouw gemeente het doet ten opzichte van anderen. Om van elkaar te leren, om keuzes te verantwoorden en om te kijken waar beheer beter en slimmer kan.

Businesslijnen:

Vergelijk, leer en verbeter                                               

Vergelijken resulteert in waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld door te ontdekken wat een andere gemeente per m2 betaalt voor het beheer van groen, wegen of riolering. Of wat de ander investeert in afvalbeheer en hoe dit zich vertaalt naar de (beeld)kwaliteit. Kennis die helpt om contracten aan te scherpen, ambities bij te stellen en beheerprestaties te verbeteren. Met onze benchmark helpen we gemeenten graag om die stap te zetten. 

Meedoen?  Klik hier om je aan te melden voor de BENCHMARK 2019.

Benchmarking met CROW-standaard

Op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (later aangevuld met de Eindhoven en Arnhem), ontwikkelde CROW een standaard voor het benchmarken van beheer. Als specialist in het beheer van de openbare ruimte waren wij nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze gedetailleerde en betrouwbare benchmark. Uiteraard sluit ook onze eigen benchmark straks aan op de nieuwe CROW-standaard

Landelijke benchmark Antea Group

Als specialist in het beheer van de openbare ruimte, voerden wij in 2017 een eigen benchmark uit. Inmiddels staan ruim veertig gemeentes in ons systeem en hebben we de ambities en beleidsdoelen van meer dan 120 gemeenten opgenomen. Daarnaast zijn van alle gemeenten landelijke kengetallen op basis van de BGT-arealen en CBS-budgetten verzameld. Aan de hand van deze benchmark lichten we beheerprestaties door en vergelijken deze met het landelijke beeld of met gemeentes naar keuze.

Lees hier ook het artikel wat verscheen in Stadswerk.

Trendrapport benchmark

De uitkomsten van de vorige landelijke Benchmark Beheer Openbare Ruimte zijn gebundeld in een infographic en trendrapportage over 2016/2017. Deze trendrapportage geeft inzicht in de relevante beleidsthema’s voor beheer van de openbare ruimte, de tevredenheid van inwoners en ontwikkeling van kosten. Naast de detailgegevens van de deelnemende benchmark gemeenten omvat de trendrapportage ook de uitkomsten van een landelijke enquête en een analyse van diverse open data bronnen.

Leer van de ander: Benchlearning 

De vergelijking levert interessante inzichten op over hoe jouw gemeente presteert ten opzichte van andere gemeenten. Nog interessanter is om met een aantal gemeenten in gesprek te gaan op specifieke onderwerpen. Dan kun je specifieke ervaringen en best practices delen: en zo wordt benchmarking benchlearning. Samen met CROW en de G4 gemeenten ontwikkelen we een interactief proces van benchlearning. Waarin managers, beleidsmedewerkers én assetbeheerders ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, best practices benoemen en daarmee werken aan een lerende organisatie. Zo werken we aan een benchmark community, van gemeenten die van elkaar leren.

Downloads: