Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

De hoeveelheid tijd, geld of moeite die we investeren om ons te verplaatsen is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en welvaart en daarmee cruciaal voor bereikbaarheid. Juist in stedelijke agglomeraties en economische centra openbaren zich problemen rondom bereikbaarheid zoals lange files de stad in en uit. Rijksprogramma’s zoals Meer Bereiken en Beter Benutten spelen daar op in.

Om bereikbaarheid te optimaliseren of te verbeteren is een goed samenspel tussen locatie, netwerk en gebruik essentieel. Bereikbaarheid gaat immers over het verbinden van herkomsten en bestemmingen via een digitaal of infrastructureel netwerk voor automobilisten, fietsers of gebruikers van andere modaliteiten. Antea Group heeft de kennis en ervaring om de juiste verbindingen te leggen binnen én tussen de drie pijlers:

Locatie: de optimale locatie is goed bereikbaar. Maar hoe zorg je er voor dat je de juiste locatie kiest en informatie over bereikbaarheid beschikbaar is? Wij adviseren en ontwikkelen en helpen opdrachtgevers bij het maken van een transparante en uniforme vergelijking van verschillende locaties.

Netwerken: de wereld staat via netwerken met elkaar in verbinding. Het gebruik en de eisen aan deze netwerken zijn aan verandering onderhevig. Welke invloed hebben de netwerken op ruimtelijke ontwikkelingen? En hoe zorgen we dat de steeds complexer wordende netwerken flexibel blijven? Wij adviseren opdrachtgevers bij het realiseren van nieuwe infrastructuur en het implementeren van netwerkinnovaties.

Gebruik: de gebruikers bepalen de bereikbaarheid van een netwerk. Hoe benutten we het netwerk efficiënt? Hoe vergroten we de bereikbaarheid? Wij adviseren bij deze vraagstukken voor autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer en scheepvaart.