Bereikbaarheid van gebruikers

Bereikbaarheid van gebruikers

Gebruikers van het netwerk bepalen de bereikbaarheid van ruimtelijke locaties. Gebruikers ervaren daarnaast ook de hinder van een beperktere bereikbaarheid. Het thema gebruikers richt zich op het sturen en monitoring van (vaar-)weggebruikers met als doel het netwerk efficiënt te benutten en de bereikbaarheid van locaties te vergroten. De focus voor Antea Group ligt hierbij op de modaliteiten: autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer en scheepvaart.

Het sturen van het reisgedrag van de (vaar-)weggebruikers richt zich zowel op collectieve als op individuele sturen; zowel voordat een rit gemaakt wordt, maar ook tijdens de rit. Collectieve sturing vóór de rit is vertaald naar mobiliteitsmanagement: het beïnvloeden van de modaliteitskeuze van de gebruiker. Collectieve sturing tijdens de rit is uitgewerkt in (operationeel) verkeersmanagement: het (operationeel) managen/sturen van verkeersstromen. Dit is het geval in reguliere verkeerssituatie, maar ook bij incidentele situaties zoals werkzaamheden en evenementen. Individuele sturing is geconcretiseerd in de toepassing van Intelligente Transport Systemen (ITS). De sturing die zich richt op een individuele (vaar-)weggebruiker.

Antea Group biedt uitgebreide dienstverlening op omgevingsmanagement, verkeersmanagement, ITS-toepassingen (Beter Benutten) en gedragsbeïnvloeding. Deze diensten zijn cruciaal in het succesvol sturen van de (vaar)weggebruikers. Zo biedt Antea Group bijvoorbeeld de cursus Omgevingsmanagement. In 2015 begeleidde Antea Group Rijkswaterstaat bij de ontwikkeling en implementatie van de verkeersplannen rondom de start van de Tour de France in Nederland. Diverse Beter Benutten regio’s worden door Antea Group geadviseerd in de toepassing van ITS-maatregelen.

Door al de bewegingen van de (vaar-)weggebruikers in beeld te hebben ontstaat inzicht. Deze monitoring en evaluatie van de (vaar-)weggebruikers is noodzakelijk om het proces van de sturing te ondersteunen in de operatie en efficiënter te maken na de operatie.

Momenteel heeft Antea Group uitgebreide dienstverlening op de toepassing en analyse van gedrag van (vaar-)weggebruikers. Voorbeelden hiervan zijn smart data en smart cities. Sinds 2012 levert Antea Group aan Rijkswaterstaat de zogenoemde INWEVA (inschatting intensiteiten ten behoeve van lucht- en geluidberekeningen (NSL en SWUNG)) en de werkbare uren, welke Rijkswaterstaat in haar contracten met al haar aannemers gebruikt om aan te geven op welke momenten deze 1, 2 of meerdere rijstroken zonder hinder voor de weggebruiker kan afsluiten. Antea Group is tevens actief in de innovatieve wijze van monitoring, zoals bijvoorbeeld de inzet van drones voor verkeerskundige onderzoeken