Best Value

Best Value

De Expert weer aan zet

De expert weer aan zet, dat is waar het bij Best Value om draait. Om projectrisico’s te minimaliseren wilt u niet zomaar iedereen inhuren, maar alleen dié expert die uw projectdoelstellingen gaat realiseren. Maar hoe vindt u nu die expert? Of hoe kunt u als leverancier uw expertise laten zien?

Sinds 2011 heeft Antea Group ervaring in zeer diverse Best Value tenders en projecten. Van de aanleg van sportvelden, het realiseren van vismigratievoorzieningen in zeegemalen tot het leveren van beheersoftware en toonbankdiensten. En dit zijn slechts enkele projecten die wij zelf in uitvoering hebben. Daarnaast ondersteunen wij ook opdrachtgevers en leveranciers (o.a. aannemers) bij het opzetten en uitvoeren van Best Value projecten.

Antea Group heeft een team van 34 adviseurs met het B-certificaat, die worden gecoacht door Grietsje van der Heide-Wijma (sinds 2013 A+ gecertificeerd). Samen staan zij voor een gedegen, zuivere Best Value aanpak. Onze werkzaamheden bestaan onder anderen uit:

  • Procesbegeleiding Best Value projecten publieke markt (voorbereiding, aanbesteding, concretiseringsfase en uitvoeringsfase)
  • Procesbegeleiding Best Value private markt (tenders, concretiseringsfase en uitvoeringsfase)
  • Schrijven van kwalitatieve documenten (prestatieonderbouwing, risico dossier en kansen dossier)
  • Leveren van diverse experts (omgevingsmanagers, technisch managers, ecologen e.d.)
  • Voorbereiding op interviews
  • Basiscursus Best Value

 

 

Downloads: