Best Value procurement inkoop aanbesteding

Best Value

De expert weer aan zet

De expert weer aan zet, dat is waar het bij Best Value om draait. Om projectrisico’s te minimaliseren wil je niet zomaar iedereen inhuren, maar alleen dié expert die de projectdoelstellingen gaat realiseren. Maar hoe vind je die expert? Of hoe kun je als leverancier je expertise laten zien?

Wat is Best Value?

Het is een aanpak omtrent het vinden en inzetten van de beste (beschikbare) expert voor het project. En daarmee de beste waarde te leveren aan de opdrachtgever. Want een echte expert doorgrondt het hele project op voorhand. Daardoor kan hij aan de voorkant alle risico’s inschatten en bij voorbaat al beheersen, waardoor faalkosten worden geminimaliseerd en de planning wordt gehaald.

Wanneer zet je Best Value in?

Sinds 2011 heeft Antea Group een uitgebreide ervaring in zeer diverse Best Value tenders en projecten. Zo passen we Best Value toe in onze eigen Ingenieurs- en Adviesdiensten, maar ook in onze realisatie tak zoals bij de aanleg van sportvelden, het realiseren van vismigratievoorzieningen of het leveren van beheersoftware en toonbankdiensten. Daarnaast begeleiden we onze opdrachtgevers (publiek èn privaat) in alle fasen van een Best Value proces: van voorbereidingen tot contractmanagement en van inschrijving tot oplevering.  

De juiste metrics

Antea Group heeft een team van 40 ingenieurs en adviseurs met het B-certificaat en relevante projectervaring, die worden gecoacht door een kernteam van vier ervaren Best Value adviseurs: Grietsje van der Heide - Wijma (A+), Marleen Aarts (A) en Frank Smit (B). Samen staan zij voor een gedegen, zuivere Best Value aanpak. Gecombineerd met de inhoudelijke expertises van het Ingenieursbureau ondersteunen we onze klanten daadkrachtig, gericht op resultaat en met kennis van de techniek.

Neem contact op met Adviesteam Best Value of kijk welke diensten en producten we aanbieden.

Media:

Kijk mee met Valentijn de Jong van Scenter, tijdens het Best Value congres 2018 in Arizona Texas.

Dag 1, vlog Valentijn de Jong
Dag 3, vlog Valentijn de Jong
Dag 4, vlog Valentijn de Jong

Downloads: