Best Value basistraining BVP

Basistraining Best Value

Aanbestedingsprocedure BVP

Best Value (BVP) is een verandering in het traditionele opdrachtgever– opdrachtnemerschap. De opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van ervaring het beste het project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin een faciliterende rol.

In deze training krijg je meer inzicht in het proces en filosofie van Best Value. Je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je met Best Value je interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren en het rendement van een aanbesteding kunt verhogen.

Voor wie?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die een Best Value aanbestedingsprocedure (willen) doorlopen.

Programma Best Value basistraining

Wij begeleiden tenders aan opdrachtnemers en opdrachtgeverskant en trainen van de sleutelfiguren voor de interviews. In deze training gaan we op de volgende onderwerpen in:

  • Best Value grondbeginselen, de theorie en de 4 fasen
  • Doelstellingen en prestaties, risico's versus fouten
  • Oefenen met inschrijving, dominante informatie, metrics
  • Houding en gedrag, verwachtingen en interviews

Na afloop van de basistraining heb je kennis van de theorie en ben je klaar voor de inschrijving. De training duurt 3 dagdelen en kost € 4.950,- voor maximaal 16 personen.

Certificering trainer

Deze training wordt gegeven door Grietsje van der Heide-Wijma (Best Value A+ gecertificeerd) en Nancy Polet.

Klik hier om meer informatie aan te vragen