Besturingsmodel voor Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies en Waterschappen

Besturingsmodel voor Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies en Waterschappen

Sturen met formatie

Het Besturingsmodel is een beslissingsondersteunend software model dat inzicht geeft in taken, producten, werkprocessen, aantallen (prognoses) taak-, functie- en rolverdeling en het berekende kental uitdrukt in tijd.

Het resultaat is een overzicht van de berekende formatie afgezet ten opzichte van de beschikbare formatie voor uw organisatie op basis van de vergunningen, meldingen, toezicht, klachten, adviestaken, projecten en overige dienstverlening. Voor toezicht maakt het Besturingsmodel gebruik van de Risicomodule die Antea Group ontwikkeld heeft om risicogestuurd te werken. Uiteraard is het Besturingsmodel gebaseerd op de kwaliteitscriteria versie 2.1. en kwaliteitscriteria voor Waterbeheer.

Dit Besturingsmodel is interactief te gebruiken en eenvoudig te beheren. Bij het invulproces van het Besturingsmodel kunt u gebruik maken van de ondersteuning vanuit Antea Group. Met diverse interactieve sessies zorgen wij voor een gedragen model, correcte invoerdata en helder resultaat. Met het nieuwe overzicht ontstaat inzicht in taken, producten en risico’s zodat u gefundeerd kunt kiezen hoe de beschikbare formatie efficiënt en effectief wordt ingezet.

Niet voor niets werken vele opdrachtgevers met het Besturingsmodel. Wilt u ook weer kunnen sturen op taken, risico’s en producten, neem dan contact met ons op!