beweegbare brug infra meppelerdiepsluis

Beweegbare bruggen

Toonaangevende specialist voor de hele levenscyclus

Ophaalbruggen, hefbruggen of basculebruggen: Nederland telt honderden beweegbare bruggen, verhoudingsgewijs de meeste ter wereld. Civiele kunstwerken die vragen om diepgaande kennis van ontwerp, veiligheid en beheer. Antea Group heeft hiervoor dé specialisten in huis. Met elkaar bieden ze meerwaarde in de hele levenscyclus van beweegbare bruggen.

Businesslijnen:

Ontwerp 

Of het nu gaat om een tenderontwerp, definitief ontwerp of uitvoeringsontwerp, opdrachtgevers vinden bij Antea Group een team specialisten. Zowel voor de draagconstructie, als op het gebied van aandrijving, veiligheid en beschikbaarheid is vergaande kennis aanwezig om u te verzekeren van het juiste ontwerp voor ú.

RAMS

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn zeker bij een beweegbare brug van groot belang. Door een RAMS-analyse in verschillende stadia van het ontwerpproces op te nemen, kunnen de vereiste prestaties aantoonbaar gemaakt worden. Daarnaast zijn deze analyses zeer geschikt om inzicht te verkrijgen in de prestaties van bestaande systemen en faalmechanismen. De RAMS-analyses worden ook gebruikt om risicogestuurde onderhoudsplannen op te stellen. 

Machinerichtlijn

Nieuwe beweegbare bruggen moeten sinds 1995 voldoen aan de machinerichtlijn. Maar ook bruggen die gerenoveerd worden, dienen vaak aan deze richtlijn te voldoen. In het gehele proces van vooronderzoek en risicoanalyses tot het opstellen van een technisch dossier kunnen wij u ondersteunen, voor zowel nieuwe als bestaande bruggen. Dit alles doen wij uiteraard met kennis van vigerende normen en richtlijnen als NEN 3140, NEN 6787 en ISO 12100:2010.

Constructieve veiligheid

Door nieuwe normen of een gewijzigde functionaliteit, is een herberekening van bestaande civiele kunstwerken vaak noodzakelijk om de constructieve veiligheid te waarborgen. We zetten onze kennis van dynamica, levensduur en normeringen in om  de veiligheid van bruggen en hun bewegingswerken aantoonbaar te maken en wel zodanig dat eventuele maatregelen beperkt blijven. 

Beheer en onderhoud

Het beheer, of assetmanagement, begint bij het in beeld brengen van de actuele conditie en levensduur van beweegbare bruggen. Het bestaande areaal op het gewenste niveau brengen is stap twee. Stap drie is het opstellen van beleid aan de hand van ambities: nu en voor de toekomst. Hoe veilig moet een brug zijn, welke beschikbaarheid moet deze hebben? De antwoorden vormen het vertrekpunt voor gerichte investeringen in onderhoud, renovatie of vervanging. Antea Group ondersteunt en adviseert beheerders in het volledige traject. 

Uitvoeringsbegeleiding 

Een brug realiseren of een bestaande brug renoveren? Antea Group verzorgt de begeleiding. Van traditionele uitvoeringsbegeleiding tot systeemgerichte contractbeheersing, we hebben de kennis en de ervaring van de techniek én de verschillende contractvormen in huis om nieuwbouw- en renovatieprojecten succesvol te begeleiden. 

Meer weten over ontwerp, inspectie en onderhoud van beweegbare bruggen? Neem contact op met één van onze specialisten.