Grondverzet & Besluit bodemkwaliteit

Grondverzet & Besluit bodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 geldt het Besluit Bodemkwaliteit voor hergebruik en de opslag van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Het besluit moet voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater plaatsvinden.

Daarnaast biedt het ruimte aan gemeenten en andere bevoegde gezagen om bodembeleid toe te spitsen op lokale omstandigheden. Antea Group is in een groot aantal gemeenten betrokken geweest bij het vaststellen van dit bodembeleid. Met deze kennis kunnen wij u goed ondersteunen bij al uw vraagstukken rondom grondverzet, bodembeleid, bodemkwaliteitskaarten en hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen.

Partijkeuringen
Antea Group is landelijk erkend voor het uitvoeren van partijkeuringen van zowel grond als bouwstoffen (BRL1000, VKB-1001 en 1002). Neem vrijblijvend contact met ons op voor een prijsopgave.