Historisch onderzoek

Historisch onderzoek

Het doel van historisch onderzoek is het verzamelen van informatie over een locatie met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Het gaat hierbij om bodemopbouw, voormalig gebruik, potentiële verontreinigende activiteiten en de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Met Antea Group haalt u uitgebreide lokale kennis in huis. We kennen de juiste ingangen bij de juiste instanties. Wij raadplegen de noodzakelijke bronnen bij de bevoegde gezagen, kijken naar de beschikbare gegevens in de diverse archieven bij de gemeente of milieudiensten en ook voor aangrenzende percelen. Resultaat: een betrouwbaar en volledig rapport.

Herontwikkeling
In een aantal gemeenten is een historisch onderzoek voldoende om een vergunning aan te vragen voor een (her)ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw of uitbreiding. Wilt u weten of dit ook in uw gemeente zo is? Neem vrijblijvend contact met ons op.