Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek brengt de kwaliteit van grond en grondwater in beeld en hiermee de eventuele aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Informatie die onder meer belangrijk is bij allerlei ontwikkelingen zoals de aan- en verkoop van terreinen, bouw- en milieu-omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en de realisatie van werken.

Een bodemonderzoek moet niet alleen goed, maar ook transparant gebeuren. U mag van onze adviseurs verwachten dat ze met een helder en overzichtelijk plan van aanpak komen. Dat ze antwoord geven op al uw vragen over het bodemonderzoek en dat ze voorkomende afwijkingen en consequenties duidelijk omschrijven.

Efficiënt werken, kosten besparen

Door zo efficiënt mogelijk te werken, besparen we kosten. In het verkennend onderzoek houden we daarom rekening met de toekomstige inrichtingsplannen en uw belangen daarbij. Hierdoor kunnen we als dat nodig is snel en pragmatisch anticiperen op een vervolg.

Meer informatie? Neem contact op met: