Bodembescherming bij tankstations

Bodembescherming bij tankstations

Aan de openbare weg of voor eigen gebruik: vandaag de dag worden hoge eisen gesteld aan vloeistofdichte voorzieningen bij tankstations. Antea Group is gecertificeerd aannemer voor de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen en uitvoering van bodemsanering volgens alle geldende richtlijnen.

Onze dienstverlening:

Voorbereiding

  • Vergunningen Wabo (omgevingsvergunning), inclusief onderliggende onderzoeken bodem, geluid, geur, fijn stof, archeologie, bodembescherming (NRB) en inspectie bodembeschermende voorzieningen.

Nazorg

Projecten