Industriële vloeren en bedrijfsvloeren in gebouwen

Industriële vloeren en bedrijfsvloeren in gebouwen

Als bedrijf weet u dat activiteiten op industriële locaties een potentieel gevaar vormen voor de bodemkwaliteit. Er wordt immers gewerkt met bodembedreigende (vloei)stoffen zoals oliën en chemicaliën. Dit vraagt om een gerichte preventie bodembescherming, voorkomen is immers beter dan genezen.

De voorschriften in de milieuvergunning zijn vaak aanleiding om bodembeschermende voorzieningen te treffen zoals vloeistofdichte vloeren en lekbakken. Maar bij welke bedrijfsactiviteiten zijn maatregelen en voorzieningen noodzakelijk en hoe maakt u de juiste keuze voor een bodembeschermende voorziening? Als pragmatische (totaal)oplosser geeft Antea Group antwoord.  

bedrijfsvloerenErvaring
Mede op basis van onze praktische kennis heeft Antea Group op veel bedrijventerreinen aan de hand van de NRB bodemrisico's in kaart gebracht, plannen van aanpak opgesteld en maatregelen uitgevoerd en/of begeleid. Enkele van onze opdrachtgevers zijn Shell, NAM, AkzoNobel, TATA Steel, SABIC en DSM.

Onze dienstverlening:

Voorbereiding

  • Het opstellen van een bodemrisicoanalyse bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning of naar aanleiding van een reeds versterkte vergunning;
  • Onze bodemrisicoanalyses worden uitgevoerd op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Hierbij wordt steeds de specifieke situatie binnen uw bedrijf beoordeeld en wordt pragmatisch geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen/inzichten bij de beoordeling van bodemrisico's.

Ontwerp

  • Het opstellen van een plan van aanpak voor het treffen van (aanvullende) bodembeschermende voorzieningen (inclusief tijdsplanning en kostenraming);
  • Ontwerp van nieuwe vloeistofdichte vloeren en bedrijfsriolering;
  • Advies bij renovatie/herstel van bestaande voorzieningen;
  • Besteksvoorbereiding en aanbestedingsbegeleiding.

Realisatie

  • Directievoering en (partieel) toezicht;
  • Uitvoering of herstelwerkzaamheden in eigen beheer.

Nazorg