Inrichtingen voor op- en overslag

Inrichtingen voor op- en overslag

Locaties voor de op- en overslag van afvalstoffen zoals composteerinrichtingen, verschrotingsbedrijven en depots voor sterk vervuilde grond moeten voorzien zijn van een vloeistofdichte verharding inclusief afwatering. Daarnaast is een goede logistieke indeling een voorwaarde om een locatie zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

Antea Group ontzorgt u deskundig bij ontwerp, aanleg, herstel en inspectie van op- en overslaglocaties. Daarnaast adviseren wij over de logistieke indeling van het terrein aan de hand van draaicirkels, voertuigbewegingen en intensiteit.

Voorbereiding

Ontwerp

  • Ontwerp en advisering inrichting op bouwkundig, civieltechnisch, werktuigbouwkundig en electrotechnisch gebied;
  • Besteksvoorbereiding, aanbestedingsbegeleiding, directievoering en (partieel) toezicht;
  • De resultaten van de bodemrisicoanalyse worden vertaald in een plan van aanpak.

Realisatie

  • In eigen beheer, Design and Construct; turn-key, maatwerkcontract;
  • General contracting: realisatie met plaatselijke partijen;
  • Door de afdeling Milieurealisatie, die gecertificeerd is conform de BRL2362 en BRL2319.

Nazorg