Milieustraten en gemeentewerven

Milieustraten en gemeentewerven

Van de op- en overslag van afvalgrondstoffen tot de inname van kringloopgoederen en klein chemisch afval: milieustraten spelen een belangrijke rol bij het inzamelen en hergebruik van afval. Er bestaat geen afval, alles is een grondstof.

Van de op- en overslag van afvalgrondstoffen tot de inname van kringloopgoederen en klein chemisch afval: milieustraten spelen een belangrijke rol bij het inzamelen en hergebruik van afval. Omdat afval steeds meer wordt gezien als 'grondstof' worden milieustraten verder ingericht zodat hergebruik en recycling van grondstoffen nog beter mogelijk wordt. 

Bij de ontwikkeling van milieustraten krijgt u te maken met een breed scala aan (milieu)thema's. Daarnaast zijn de routing op de milieustraat, de ruimtelijke inpassing in de omgeving en bereikbaarheid belangrijk voor het goed functioneren van de voorziening. Van voorbereiding en ontwerp, van realisatie tot en met beheer; Antea Group biedt brede ondersteuning bij de ontwikkeling van milieustraten en gemeentewerven.

Onze dienstverlening:

Voorbereiding

 • Locatiestudie, haalbaarheidonderzoek, quick scan ruimtelijke ordening en vergunningen;
 • Vergunningen Wabo, inclusief onderliggende onderzoeken bodem, geluid, geur, fijn stof, archeologie, bodembescherming (NRB) en inspectie bodembeschermende voorzieningen;
 • Gemeentelijke beleidsnota's en bijbehorende budgetten.

Ontwerp

 • Ontwerp en advisering: inrichting op bouwkundig, civieltechnisch, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied;
 • Containeropstelling: gelijkvloers of verhoogd (modulair) perron, rijcurve simulatie;
 • Duurzaamheidscan: toepassen warmte- en koudeopslag; zonnecellen, windenergie;
 • Besteksvoorbereiding, aanbestedingsbegeleiding, directievoering en (partieel) toezicht;

Realisatie

 • In eigen beheer, Design and Construct; turn-key, maatwerkcontract;
 • General contracting: realisatie met plaatselijke partijen;

Alle bovengenoemde werkzaamheden voert Antea Group in eigen beheer uit.

Nazorg

 • Monitoring
 • Beheer en onderhoud (onderhoudscontract).