vloeistofdichte vloer vloeistofdicht beton

Vloeistofdichte en vloeistofkerende voorzieningen

Ontwerp, realisatie en herstel

Sommige bedrijfsactiviteiten vormen een risico voor de bodemkwaliteit en het milieu. Onder andere tankstations, garagebedrijven en recyclingbedrijven krijgen hiermee te maken. Het aanleggen en onderhouden van een vloeistofdichte of (vloeistof)kerende voorziening is dan in veel gevallen verplicht.

Met onze ruime ervaring kunnen wij met onze eigen betonconstructeurs, vakkundige uitvoerders en projectleiders het gehele traject vanaf ontwerp tot aanleg verzorgen.

Ontwerp vloeistofdichte vloer

Een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer begint bij een gedegen ontwerp. Met een bodemrisico-inventarisatie kan worden bepaald bij welke activiteiten bodembeschermende voorzieningen nodig zijn.

Het is belangrijk rekening te houden met het toekomstig gebruik en de hierbij optredende belastingen: chemisch, thermisch en mechanisch. Binnen de randvoorwaarden moet een overwogen keuze worden gemaakt voor vloeistofdicht beton, vloeistofdichte betonplaten of vloeistofdicht asfalt. 
>Meer lezen

Realisatie vloeistofdichte vloer

Na een gedegen ontwerp volgt de realisatie voor het verkrijgen van een vloeistofdichte- of (vloeistof)kerende voorziening. Uiteraard met inachtneming van de geldende voorschriften en normen.

Op basis van het vooronderzoek wordt in overleg met de opdrachtgever een materiaal gekozen. Dit kan zijn in prefab betonplaten, betontegels, gestort beton, asfalt, kunststof folies of trisoplasten.
>Meer lezen

Herstel vloeistofdichte vloer

Mocht de 6-jaarlijkse inspectie of de jaarlijkse controle uitwijzen dat de vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering niet meer voldoet aan de eisen, dan kunnen wij het herstel verzorgen. Zoals het afkitten van voegen, herstellen van scheuren in asfalt en beton of reparatie van bedrijfsriolering.
>Meer lezen