Vloeistofdicht maken vloer afvoer herstel

Herstel vloeistofdichte en vloeistofkerende voorzieningen

Vloeistofdichte en (vloeistof)kerende voorzieningen vragen om periodieke controle en onderhoud. Ze moeten conform de milieuvergunning of BARIM (Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer) door middel van een 6-jaarlijkse inspectie worden voorzien van een Verklaring vloeistofdichte voorziening. Daarnaast is bepaald dat de eigenaar/gebruiker jaarlijkse controles uitvoert.

Mocht de 6-jaarlijkse inspectie of de jaarlijkse controle uitwijzen dat de vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering niet meer voldoet aan de eisen, doe dan een beroep op de specialisten van Antea Group. Als onafhankelijk bureau zijn wij niet gebonden aan specifieke producten of merken. Dit biedt zekerheid dat onze oplossingen altijd maatwerk zijn voor jouw situatie.

Antea Group verzorgt aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen onder KIWA-certificaat BRL 7700 met de protocollen voor:

 • Protocol 7701 “Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen met prefab betonnen elementen”;
 • Protocol 7702 “Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton”;
 • Protocol 7711 “Aanleg of herstel van vloeistofdichte voegafdichting”.

Herstel betonvloer vloeistofdicht reparatie

Reparaties

 • Afkitten van voegen en doorvoeren
 • Herstellen van scheuren in beton en asfalt
 • Reparaties aan beton, asfalt en deklagen (coating)
 • Vloeistofdicht afwerken van olie-afscheiders, putten en aansluitingen
 • Nader onderzoek lekkage bedrijfsriolering
 • Reparatie van bedrijfsriolering
 • Reparatie of vervanging van olie-afscheiders en slibvangputten
 • Reparatie van lekbakken van HDPE, metaal of beton
 • Reparatie van aansluitingen van bovengrondse opslagtanks

Betonvloer coating vloeistofdicht maken

Renovatie en onderhoud

Naast het uitvoeren van reparaties verzorgen wij ook totale renovaties en onderhoud van alle bodembeschermende voorzieningen op locaties zoals milieustraten, gemeentewerven, (industriële) bedrijven, afvalverwerkers en facilitaire inrichtingen. Je kunt bij ons meerjarige contracten afsluiten voor controleren en onderhouden van de vloeistofdichte en (vloeistof)kerende voorzieningen.

Vervangen olie-afscheider met slibvangput