Vloeistofdichte vloeistofkerende vloer preventie bodemverontreiniging

Ontwerp vloeistofdichte en vloeistofkerende voorzieningen

Gerichte preventie bodemverontreiniging

Sommige bedrijfsactiviteiten vormen een risico voor de bodemkwaliteit en het milieu. Onder andere tankstations, garagebedrijven en recyclingbedrijven krijgen hiermee te maken. Het aanleggen van een vloeistofdichte of vloeistofkerende voorziening is dan in veel gevallen verplicht. De specialisten van Antea Group helpen bij het ontwerp van deze preventieve maatregelen.

bodemrisico inventarisatie

Bodemrisico-inventarisatie

In veel gevallen zijn in de milieuvergunning of BARIM (Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer) concrete voorschriften opgenomen over de aanleg van een vloeistofdichte voorziening bij een was- of tankplaats. Mogelijk wordt verwezen naar het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Met een bodemrisico-inventarisatie kan worden bepaald bij welke activiteiten bodembeschermende voorzieningen nodig zijn. In de vorm van vloeistofdichte of -kerende voorzieningen of lekbakken. Ook de afwatering naar een vloeistofdichte bedrijfsriolering inclusief olie-afscheider vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

beton betonplaten asfalt

Beton, betonplaten of asfalt

Zodra de noodzaak van een bodembeschermende voorziening is vastgesteld moet worden nagedacht over een juist ontwerp. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met het toekomstig gebruik en de hierbij optredende belastingen: chemisch, thermisch en mechanisch. Binnen de randvoorwaarden moet een overwogen keuze worden gemaakt voor vloeistofdicht beton, vloeistofdichte betonplaten of vloeistofdicht asfalt.

Vloeistofdichte betonvloer antislip

Vloeistofdichte betonvloer

Bij industriële vloeren met zware chemische belastingen moet ook worden nagedacht over een anti-slip coating of extra chemische bestendige beschermlaag. Bijvoorbeeld in de vorm van een epoxycoating of gietvloer. Voor garagebedrijven en werkplaatsen kan een PVC vloer een passende oplossing zijn. Bij (afval)recyclingbedrijven dient de vloer bestand te zijn tegen de zware mechanische belastingen van shovels en kranen. Bij tankstations moet het ontwerp, conform de eisen in de milieuvergunning, tevens voldoen aan de eisen van de BRL SIKB 7700.

Richtlijnen en normen

De adviseurs en ontwerpers van Antea Group hebben veel ervaring met het ontwerpen en bodembeschermende voorzieningen en kunnen je ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het uitwerken van het ontwerp volgens de vigerende richtlijnen en normen zoals:

  • Handboek “Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen”
  • CUR/PBV-aanbeveling 65 “ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton”
  • BRL SIKB 7700 met verschillende protocollen 7701, 7702 en 7711

Met name een goede uitwerking van de details die betrekking hebben op de vloeistofdichtheid van een voorziening zijn belangrijk in het ontwerp en bij de oplevering bepalend voor de afgifte van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) of Bewijs van Aanleg Onder Certificaat (BAOC).