Bodembeweging

Bodembeweging realtime in kaart gebracht

Al eeuwenlang vindt er in Nederland bodembeweging plaats. Het is daarmee een alledaags fenomeen. Enerzijds veroorzaakt door natuurlijke processen, anderzijds als gevolg van menselijke ingrepen, bijvoorbeeld als gevolg van grondroerende activiteiten, bouwwerkzaamheden, aanpassingen in de waterhuishouding, inpoldering en het winnen van delfstoffen zoals olie, gas of zout. Deze bodembewegingen zijn de laatste jaren actueler dan ooit vanwege de vele discussies en schadeclaims rond dergelijke activiteiten.

Businesslijnen:

Om continu inzicht te hebben in de ontwikkeling van de bodembeweging, houdt Antea Group zich van oudsher al bezig met het monitoren van de bodem. Tegenwoordig gebeurt de monitoring veelal op afstand via internet door middel van 'Global navigation Satellite Systems' (GNSS) technieken. De stations leveren op innovatieve wijze continu positiegegevens en zijn in staat om realtime inzicht te geven over de bodembeweging.

Naast de permanente GNSS-stations beschikt Antea Group over mobiele GNSS-meetpalen waarmee periodiek gedurende een bepaalde periode op specifiek ingerichte meetpunten positiemetingen worden uitgevoerd. Door deze signaleringsmetingen periodiek te herhalen, kan met een hoge nauwkeurigheid (mm-niveau) de bodembeweging worden bepaald en waar nodig worden vergeleken met andere technieken zoals satellietgegevens (InSAR) of de meer traditionele waterpassing. Op deze wijze levert Antea Group waardevolle en realtime informatie over de bodem en de beweging ervan.