GISconnect bodemkwaliteit

GISconnect bodemkwaliteit

Alle bodem gerelateerde informatie overzichtelijk in beeld en eenvoudig gepresenteerd

GISconnect bodemkwaliteit

Wanneer je gronden beheert of een perceel heeft waarop bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, heb je vaak grote hoeveelheden aan bodeminformatie beschikbaar. Vaak staat deze informatie in de vorm van rapportages ergens in een kast of archief. De vele relevante informatie uit deze rapportages gaat daardoor verloren of moet iedere keer opnieuw worden opgezocht. Antea Group heeft daarom in samenspraak met een aantal klanten een eenvoudige tool ontwikkeld om deze bodeminformatie op een overzichtelijke en eenvoudige manier te presenteren: GISconnect bodemkwaliteit.

Modules

Alle bodeminformatie wordt in een database gezet en met een interactieve kaart op basis van X en Y coördinaten wordt deze informatie in beeld gebracht. De standaard applicatie bestaat uit een aantal kaartlagen met respectievelijk: boorpunten, getoetste analyseresultaten grond, analyseresultaten grondwater en T&F-klassen. De specifieke parameters (onder andere: dieptetrajecten, te toetsen parameters, etc) worden in overleg met jou bepaald. De standaard module T&F-klassen kaart biedt (bij voldoende beschikbare bodeminformatie) genoeg informatie voor je contractors om werkzaamheden in (verontreinigde) grond veilig te kunnen uitvoeren conform CROW 132.

Naast de basismodule is het mogelijk om extra functionaliteiten aan het systeem toe te voegen.

Hosting en beveiliging

Jouw GISconnect wordt ingericht door Antea Group en goed beveiligd. Deze GISconnect tool is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via pc, maar ook via telefoons en tablets. Om de veiligheid van de gegevens te waarborgen wordt de applicatie voorzien van een specifieke login. Het is mogelijk om verschillende logins te plaatsen voor toegang tot verschillende niveaus in kaartmateriaal en onderliggende data.

Beheer en onderhoud

Om de GISconnect applicatie actueel te houden dienen regelmatig de gegevens geactualiseerd te worden. De analysesgegevens van projecten die zijn uitgevoerd, worden toegevoegd aan de database. Informatie die de opdrachtgever van derden heeft ontvangen kan door ons ook toegevoegd worden na controle op volledigheid en consistentie.