Saneringsadvies

Saneringsadvies

Voor een grondig saneringsadvies kun je terecht bij de experts van Antea Group. Wij streven naar duurzame en integrale oplossingen als onderdeel van het toekomstig gebruik van de grond. Met termen als kosteneffectief, praktisch, haalbaarheid en volhoudbaarheid als onze kernbegrippen.

Risico's bodemverontreiniging

Een reden voor sanering kan zijn dat de verontreiniging risico's met zich meebrengt voor mens of ecologie, of door verspreiding een onacceptabele omvang aanneemt. Veel vaker is de reden dat we de bodem waar de verontreiniging in zit willen gebruiken. In veel gevallen is voor een historische bodemverontreiniging niet direct een ingrijpende sanering nodig.

Bodemsanering maatwerk

In bijna alle gevallen is een sanering maatwerk en leidt een gedegen voorbereiding tot een succesvolle sanering. Die voorbereiding start met een grondige analyse van de problematiek en eisen en wensen van onze klant. Wij streven naar duurzame en integrale oplossingen als onderdeel van het toekomstig gebruik van de grond met termen als kosteneffectief, praktisch, haalbaarheid en volhoudbaarheid als onze kernbegrippen.

Begeleiding sanering

Tijdens de uitvoering is, afhankelijk van het type sanering en de wijze van uitvoering, begeleiding gewenst of zelfs verplicht om ervoor te zorgen dat de sanering op een correcte wijze wordt uitgevoerd. Antea Group beschikt over alle benodigde certificeringen (BRL 6000) voor de milieukundige begeleiding. Daarnaast kunnen wij ondersteunen of volledig ontzorgen bij de contractbeheersing / directievoering.

Naast de langdurige ervaring met complexe bodemsaneringen kunnen wij terugvallen op de praktische ervaringen van onze uitvoeringsafdeling en op die van onze zusteronderneming HMVT die gespecialiseerd is in in-situ saneringen.

Producten en diensten

 • Procesbegeleiding
 • Saneringsonderzoek (saneringstechnieken en saneringskosten)
 • Pilots op zowel laboratorium- als praktijkschaal
 • Aanvragen vergunningen en toestemmingen
 • Subsidieaanvragen (o.a. ISV, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)
 • Sanerings-, monitorings-/nazorgplan
 • Saneringsbestek (RAW, Engineering & Construction, Design & Construct) en aanbesteding werkzaamheden
 • Milieukundige begeleiding
 • Directievoering/contractbeheersing
 • Saneringsevaluatie
 • Monitoring en nazorg