uitvoering bodemsanering verontreiniging bodem waterbodem sanering

Uitvoering bodemsanering

Dé regisseur die je succesvol door elke sanering loodst

Wanneer je met een verontreiniging van bodem, grondwater of waterbodem wordt geconfronteerd, zoek je een aanpak die slim, snel én effectief is. Een oplossing die jouw bedrijfsprocessen of planning zo min mogelijk in de weg zit. Met de saneringsspecialisten van Antea Group verzeker je je van een aanpak die van a tot z doeltreffend is.

Bodemsanering: zo blijf je in control

Met Antea Group breng je veel saneringservaring en veelzijdige kennis aan boord. Dit merk je aan alles. In woonwijk, natuurgebied of op een industriële site: voor elke omgeving en elke verontreiniging kennen we de risico’s, maar ook de best practices. Daarnaast hebben we alle expertise (adviseurs, projectleiders, uitvoerend personeel) in huis om je in élke saneringsfase bij te staan: van (water)bodem-onderzoek, saneringsplan tot en met de uitvoering van de sanering zelf.   

Voor elke sanering een totaalaanpak

Dankzij onze veelzijdigheid kunnen we je bovendien totaaloplossingen bieden. Dit betekent dat we al het werk voor je organiseren: een goed saneringsplan, tijdige vergunningaanvragen en meldingen, een slimme logistiek, overleg met het Bevoegd Gezag en efficiënte afvoer van grond- en afvalstromen. Hiermee beschik je over één aanspreekpunt dat alles regelt wat geregeld moet worden. Je blijft dus in control.   

Onafhankelijk en áltijd met de instelling om voor het beste resultaat te gaan.

Van PFAS tot tanksanering

We weten raad met elke verontreiniging. Zo bieden we voor elke verontreiniging een saneringsoplossing: van conventionele ontgraving tot innovatieve in situ-oplossing. We zijn gecertificeerd voor alle BRL-richtlijnen: van de BRL6000 tot de BRL7000. Ook voor de meest complexe saneringen, staan we voor je klaar. Denk aan saneringen die parallel lopen aan civieltechnische werken. Of aan saneringen in een ATEX-omgeving of langs het spoor. Schakel ons bijvoorbeeld in voor:

  • Bodemonderzoek
  • Subsidietrajecten rondom saneringen
  • Sanering van waterbodem, bodem en grondwater (BRL7000)
  • Sanering van ondergrondse tanks (BRL904)
  • Sanering van PFAS-houdende grond
  • Sanering van asbesthoudende grond of asbesthoudende daken
  • Sanering op industriële sites
  • De begeleiding van saneringen (BRL6000)
  • Calamiteitendienst: binnen 24 uur opruimen van oliesporen of sanering van drugsafval
  • Afvoer van verontreinigde afvalstoffen, puin, grondstromen en slib/bagger

Risicodragend saneren

We zijn niet alleen veelzijdig in saneren, maar ook in de manier waarop we met je samenwerken. Dit kan op basis van een RAW-bestek, een UAV-gc contract of als partner in bouwteamverband. Je kunt er ook voor kiezen om een vaste prijsafspraak met ons te maken. Hiermee koop je de verontreiniging voor een vast bedrag af. Jij weet waar je aan toe bent; wij zorgen ervoor dat het werk volgens afspraak en doelstellingen wordt uitgevoerd. Zo heb je nergens omkijken naar.

Lokaal sterk

Een verontreiniging is altijd een lokaal probleem. Lokale bodemkennis draagt dan bij een goed saneringsresultaat. Je vindt vestigingen van Antea Group in heel Nederland. Dit betekent dat we op lokaal niveau bekend zijn met bevoegde gezagen, overheden en lokale partijen zoals afvalverwerkers. Wij zijn dus voor onze klanten (ontwikkelaars, aannemers, oliemaatschappijen en multinationals) de regisseur die hen van a tot z door een sanering loodst. Onafhankelijk en áltijd met de instelling om voor het beste resultaat te gaan.

Bodem-, grondwater- of waterbodemverontreiniging?
Neem contact op met Laurenz of Herman-Jan.