Uitvoering sanering

Uitvoering sanering

Antea Group voert zelf bodemsaneringen uit voor zeer concurrerende tarieven en volgens alle richtlijnen. Wij zijn gecertificeerd conform BRL7000 inclusief de verschillende protocollen. Voor waterbodem-, tank- of grondsanering wordt gewerkt met Antea Group Milieurealisatie, voor in-situ saneringen met HMVT.

Producten en diensten

  • Bodemsaneringen conform standaard RAW systematiek
  • Bodemsaneringen conform UAV-GC
  • Bodemsaneringen realiseren met Bouwteam
  • Bodemsaneringen voor een vaste prijs

Het belang van de opdrachtgever is ons belang en derhalve zijn wij bereid om risicodragend deel te nemen in projecten.

De onderstaande projecten geven een beeld van de mogelijkheden: