Bouw & Installaties

Bouw & Installaties

Veilig, comfortabel, duurzaam en energiezuinig. Aan openbare gebouwen, kantoren of industriële gebouwen worden steeds hogere eisen gesteld. Bij renovatie, verbouw en nieuwbouw vraagt dit om kennis van gebruik van duurzame materialen, een laag energieverbruik, constructies en installaties. Maar ook van wet- en regelgeving en financiën. Vanaf de eerste pennenstreek tot en met beheer en onderhoud; Antea Group levert op alle onderdelen meerwaarde.

Duurzaamheid: een kwestie van doen én volhouden!

Duurzaam bouwen, efficiënt omspringen met energie, zelfvoorzienend zijn in uw energievraag; de (her)ontwikkeling van een gebouw biedt veel mogelijkheden. Dit vraagt in een vroeg stadium om weloverwogen keuzes. Maar hoe bepaalt u uw ambitieniveau, wat levert het op en zijn er ook subsidies te krijgen? De adviseurs van Antea Group kennen de antwoorden en de best practices. Daarnaast vertalen wij uw ambities in de keuze voor bouwtechnieken, materialen, constructies en installaties.

Van Beheer en onderhoud naar Assetmanagement

Gebouwen vertegenwoordigen een grote financiële waarde en vormen zowel bij overheden als bedrijven de pijlers onder uw primair proces. Deze bedrijfsmiddelen wilt u zo goed mogelijk managen. Om continuïteit en veiligheid te garanderen maar ook om tijd, geld en energie optimaal te benutten. Dit vraagt om slimme en weloverwogen keuzes. Antea Group biedt specialisten, knowhow en ICT-ondersteuning om uw fysieke assets in de volle breedte te managen en te beheren. Van ontwerp tot onderhoud, op operationeel of strategisch niveau. Voor bedrijf en overheid. Resultaat: duurzame beheerstrategieën, onderhoudsscenario’s en daarop afgestemde plannen die veelal leiden tot verlenging van de economische en technische levensduur.

Moderne Contracten in de Bouw

Samenwerken met partijen vereist duidelijke afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst. Bijvoorbeeld als het gaat om de opdrachtdefinitie, financiële vergoeding, doorlooptijd en administratieve voorwaarden. Hierbij onderscheiden we een grote diversiteit aan mogelijke contractvormen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contractpartijen zijn hierbij steeds verschillend. Antea Group kan voor u de meest optimale contractvorm selecteren en afstemmen op uw vraagstelling.