Energy Efficiency Directive (EED)

Energy Efficiency Directive (EED)

Energie audit

In 2012 is de Europese Energy Efficiency Directive (EED) vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle lidstaten om maatregelen in te voeren die bedrijven en instellingen stimuleren om energie te besparen.

De EED is gebaseerd op de energiestromen die plaatsvinden in gebouwen en in het bedrijfsgebonden vervoer. De analyses van deze energiestromen sluiten goed aan bij de duurzame energie audits en Energie Prestatie Adviezen (EPA), die regelmatig door ons worden uitgevoerd. Voor het bereiken van de energiebesparingen wordt geëist door de overheid (middels jaarlijkse handhaving door omgevingsdiensten), dat eens per vier jaar een energie audit dient plaats te vinden. 

Onze aanpak resulteert in een EED Rapportage, die bovendien voldoende fundament biedt om een goed beleid uit te voeren op het gebied van energiebeheer. Vanuit de energie audits met de EED rapportage kan Antea Group dit energiebeleidsplan voor u opstellen. 

De EED omvat een energie audit, waarin de volgende aspecten worden bepaald:

  • De energieverbruiksanalyse
  • Het energiebesparingspotentieel
  • De duurzame energiemaatregelen
  • Plan van Aanpak