domtoren utrecht restauratie

Monumenten

Voor de restauratie van monumenten moeten alle ‘bouwregisters’ open. Zeker wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. Hoe zorg je ervoor dat je een monument toch op orde krijgt? En hoe zorg je met alle belanghebbenden voor kwaliteit, zorgvuldigheid en projectfocus? Goed om te weten dat je in Antea Group een partner vindt die je van a tot z door restauratie- en transformatieprojecten loodst.

Restauratie monumenten

De Domtoren, Paleis het Loo, de Cuneratoren, het Drents Archief: zomaar een greep uit restauratieprojecten die we in de afgelopen jaren hebben begeleid. We doen dit voor gemeenten, vastgoedeigenaren of particulieren. In de rol van projectmanager, maar ook steeds vaker als huisadviseur. Dit betekent dat we in elk project van begin tot eind staan voor het belang van een gebouweigenaar.  

Onze kracht? Kennis van erkende deskundige partijen, bouwtechniek, contractvorming én projectmanagement. En dé instelling om samen voor het beste resultaat te gaan.

Bouwadvies in restauratieprojecten

Een restauratieproject vraagt om een regisseur die de projectkaders kan bepalen, de juiste deskundigen betrekt en een project tot een goed einde brengt. Dit is exact wat we voor je doen. Vanaf de projectstart tot en met de oplevering: we zijn de onafhankelijk partner die voor jouw belangen staat. Die in elke bouwfase over de juiste kennis beschikt. We kijken kritisch naar oplossingen, adviseren je over meerwerk, risico’s en de beheersing daarvan.

Samenwerken in restauratieprojecten

Tijdens een restauratietraject zijn er allerlei partijen betrokken die vanuit hún perspectief meedenken. De restauratiearchitect focust op maximale kwaliteit: de inzet van materialen en bouwtechniek. De RCE en Monumentenzorg kijken naar zorgvuldigheid en behoud. Een omgeving denkt aan veiligheid en hinder, de beheerder aan z’n exploitatie. Wij verbinden deze belangen. Door samen te werken, door kennis te delen, door afspraken te maken. Kritisch op de inhoud, maar wél oplossingsgericht. En door altijd de kaders die je als opdrachtgever meegeeft in het oog te houden.

Kies voor integraal bouwadvies

Restauraties en transformaties van monumenten hangen altijd samen met constructie, bouwtechniek, bouwfysica, duurzaamheid, (brand- en bliksem)veiligheid en assetmanagement. Met Antea Group kies je voor een partner die al deze technische kennis in huis heeft. Die zorgt dat plannen en ontwerpen samenvallen. Dit zorgt voor betere oplossingen, minder faalkosten en een sneller en betrouwbaarder proces. Een puzzel die van begin tot einde klopt.

Innovatief restaureren

We zetten innovatieve technieken in om restauraties te optimaliseren en de samenwerking te verbeteren. Denk aan het 3D-inmeten van monumentale gebouwen (eventueel met drones). Hierbij meten we gebouwen in en verwerken data via Point Cloud tot 3D-modellen. Hiermee heb je een monument tot op de millimeter in beeld en kun je tot op de details inzoomen. De ideale basis om tot integrale ontwerpen te komen, raakvlakken te managen en de voortgang te bewaken.  

Beheer en onderhoud monumentaal vastgoed

Je kunt onze specialisten inzetten voor eenmalige restauratieprojecten. Maar we denken net zo goed met je mee over het beheer en onderhoud van al het monumentale vastgoed dat je in huis hebt. Dit doen we bijvoorbeeld voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Afhankelijk van ambities en wensen (behoud, verduurzaming, kwaliteit) stellen we meerjarenonderhoudsplannen op en zorgen  we voor de uitvoering en begeleiding daarvan.

Ook op zoek naar een regisseur voor jouw restauratieproject? Onze adviseur staat voor je klaar!