Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

Wie sportaccommodaties wil bouwen en renoveren heeft veel kennis nodig. Bouwkundig, maar ook als het gaat om installaties en constructie, contracten en regelgeving. En natuurlijk van de bouw zelf. Goed om te weten dat je in Antea Group een partner vindt die van het eerste idee tot en met de realisatie met je optrekt. Zo houd je grip op je project. Ook als het écht ingewikkeld wordt.

Van ijsbaan tot zwembad

Van de renovatie van Thialf, de ontwikkeling van een zwembad & ijsbaan in Hoogeveen of de renovatie van De Mirandabad in Amsterdam. In Nederland zijn wij we elk jaar betrokken bij bouw en renovatie van sportaccommodaties: groot én klein. In de rol van bouw- en projectmanager, maar ook als integraal bouwadviseur. Dit betekent dat we in jouw bouwproject van begin tot eind staan voor jouw belang.

Overleg met gebruikers én kennis van sporttechnische eisen zijn een must.

Kies voor integraal bouwadvies…

Bij de bouw of renovatie van sportaccommodaties is overleg met gebruikers en kennis van sporttechnische eisen een must. Maar het vraagt ook om know how van energiebesparing, installaties en engineering (bijvoorbeeld voor het ontwerp van ijsvloeren en bassins). Dankzij Antea Group hoef je hier niet allerlei specialisten voor in te huren. Met ons beschik je over één partner die alle kennis in huis heeft. Resultaat: slimmere oplossingen, minder faalkosten en een efficiënter proces.

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Bouwkundig ontwerp [PvE, Bouwbesluit]
  3. Engineering [VO, DO, UO, bouwkostenadvies]
  4. Aanbesteding [Bouwteam, UAV-gc, bestekken]
  5. Uitvoering [Directievoering en toezicht, contractbeheersing]

… en integraal bouwmanagement

Goed om te weten dat je tijdens het hele bouwproces van sportaccommodaties een beroep kunt doen op onze ervaring. We zorgen bijvoorbeeld voor een goede samenwerking met architect, aannemers en installateurs. We kijken kritisch naar oplossingen, risico’s en de beheersing daarvan. We adviseren je over meerwerk en koppelkansen, sturen op planning en budget. En samen hakken we knopen door: wat doen we wel, wat doen we niet…? Uiteraard altijd met het oog voor wat het beste is voor het project.

Energietransitie in sportaccommodaties

Bij de ontwikkeling en renovatie van zwembaden, sporthallen en ijsbanen wil je oplossingen waarmee je energie kunt besparen. Er zijn dan talloze routes om te volgen: zonnepanelen, Warmte Koude Opslag of warmtepomp? We denken met je mee over wat voor jou het beste concept is. Waaraan moet je voldoen, wat zijn je ambities? Hoe dragen installaties, constructie en bouwkundige aspecten daaraan bij? Door naar het volledige plaatje te kijken zorgen we ervoor dat je slim investeert.

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. We zetten nieuwe technologie in om tot goede integrale ontwerpen te komen, raakvlakken te managen, de samenwerking te verbeteren en de voortgang te bewaken. Denk aan het 3D-inmeten van gebouwen, integraal BIM-ontwerp, drone-inspecties of de bouw van digital twins.  

Op zoek naar een onafhankelijk partner voor de bouw en renovatie van sportaccommodaties? Onze adviseur helpt je graag!