panhuys zorgcentrum heuvelland verpleeghuis

Zorg

De bouw en renovatie van zorgaccommodaties vergen, bouwkundig gezien, veel kennis. Maar ook als het gaat om veiligheid, energiebesparing, de integratie van domotica en IT. En natuurlijk van de bouw zelf. Goed om te weten dat je in Antea Group een partner hebt die in het hele proces met je optrekt. Zo houd je grip op je project. Ook als het écht complex wordt.

Steeds meer zorgorganisaties staan voor de vernieuwing van hun vastgoed. En als facilitair bedrijf of vastgoedorganisatie heb je aan nieuwbouw- en renovatieplannen een flinke kluif. Je wilt budgetten slim besteden, maar ook tot een plan komen dat voldoet aan de eisen en wensen van gebruikers én je interne opdrachtgever. En tijdens de uitvoering wil je er op toe zien dat afspraken worden nagekomen.   

Kies voor integraal bouwadvies

Daarmee ben je er nog niet. Ook als het gaat om bouwtechniek, ontwerp, installatietechniek en IT moeten er afwegingen worden gemaakt. En wat de denken van aanbesteding en contractbeheersing? Met Antea Group kies je voor één partner die al die kennis in huis heeft, die zorgt dat alles samenvalt. Dit zorgt voor slimmere oplossingen, minder faalkosten en een efficiënter proces. Je kunt onze kennis inzetten in elke fase:

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Bouwkundig ontwerp [PvE, Bouwbesluit]
  3. Engineering [VO, DO, UO, bouwkostenadvies]
  4. Aanbesteding [Bouwteam, UAV-gc, bestekken]
  5. Uitvoering [Directievoering en toezicht, contractbeheersing]

Een ervaren bouwpartner in zorgprojecten

Van de ontwikkeling van woon-zorgappartementen tot de renovatie van ziekenhuizen: wij zijn elk jaar betrokken bij bouw en renovatie van zorgaccommodaties: groot én klein. Die ervaring zie je onder meer terug in onze ontwerp- en uitvoeringsplannen. Hierin houden we altijd rekening met de belangen van cliënt, naasten en zorgprofessionals. We zijn gewend om met cliënten- of familieraad te spreken over een ontwerp. Maar ook om de wensen van de organisatie te vertalen naar een sluitend plan.

Integraal bouwmanagement

Je kunt ons tijdens de bouw ook inschakelen als bouw- en projectmanager. Dit betekent dat we van begin tot eind staan voor joúw belang. Onafhankelijk, en altijd met de instelling om samen voor het beste resultaat te gaan. We zorgen voor een goede samenwerking met architect, aannemers en installateurs. We kijken kritisch naar oplossingen, risico’s en de beheersing daarvan. We adviseren je over meerwerk en koppelkansen, sturen op planning en budget. En samen hakken we knopen door: wat doen we wel, wat doen we niet…?

Energietransitie in zorgaccommodaties

Bij de bouw en renovatie van zorgaccommodaties is energiebesparing een item. Er zijn dan talloze routes die je kunt volgen: zonnepanelen, Warmte Koude Opslag of warmtepomp? We denken met je mee over wat voor jou de beste koers is. Waaraan moet je voldoen, wat zijn je ambities? Hoe dragen installaties, constructie en bouwkundige aspecten daaraan bij? Door naar het volledige plaatje te kijken zorgen we ervoor dat je slim investeert; nu en later.

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. We zetten nieuwe technologie in om tot goede integrale ontwerpen te komen, raakvlakken te managen, de samenwerking te verbeteren en de voortgang te bewaken. Denk aan het 3D-inmeten van gebouwen, integraal BIM-ontwerp, drone-inspecties of de bouw van digital twins.  

Meer weten? Neem contact op met onze adviseur!