bouwkundig advies bouwfysica constructieadvies installatieadvies

BREEAM-keurmerk: groene sterren voor gebouwen

Duurzaam ondernemen begint in eigen huis. Of eigenlijk: met eigen huis. Als duurzaam ondernemer kom je het beste tot je recht in een duurzaam gebouw. Maar hoe presteert een gebouw op het gebied van duurzaamheid en hoe wordt dat aantoonbaar? De wereldwijd toegepaste methode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) geeft een helder oordeel.

BREEAM wordt steeds meer de standaard voor duurzame gebouwen, het keurmerk werkt waardeverhogend. De methode is toepasbaar voor nieuwbouw, bestaande bouw en gebiedsontwikkeling. BREEAM geeft een standaard voor duurzaamheid en meet vervolgens het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst met behulp van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

BREEAM-NL

Alle uit de BREEAM-NL methodiek volgende maatregelen zijn bovenwettelijk, wat inhoudt dat het een vrije keuze voor de opdrachtgever is om voor BREEAM-NL te kiezen. Omdat alle gekozen oplossingen middels bewijslast en geschreven verantwoording bewezen dienen te worden, is er voor de opdrachtgever een grote mate van zekerheid dat het gebouw ook daadwerkelijk een duurzaam gebouw zal zijn. Dit in tegenstelling tot andere keurmerken / rekenmethoden, waarbij vaak middels visuele inspecties en theoretische berekeningen beoordeeld wordt.

Met BREEAM-NL verzekert de opdrachtgever zich ervan dat hij een duurzaam gebouw heeft neergezet en ook nog eens heeft bijgedragen aan een duurzaam Nederland.

Om BREEAM-NL volledig en goed toe te kunnen passen, is het van belang om al tijdens de initiatieffase over BREEAM-NL te spreken. In deze fase zijn alle keuzes nog open, waarmee op een zo goedkoop mogelijke wijze een zo hoog mogelijke score behaald zal kunnen worden.

Quickscan en verder…

Antea Group is gecertificeerd BREEAM-NL Expert voor nieuwbouw en In Use, waarbij zij als expert / coördinator namens de opdrachtgever de benodigde bewijslast mogen verzamelen, onderbouwen en indienen ter certificering. Ze biedt klanten een quickscan, die in korte tijd de waarschijnlijke BREEAM-score en mogelijke verbeterpunten weergeeft. Na deze eerste stap kan Antea Group het proces begeleiden om tot daadwerkelijke certificering te komen. De klant bepaalt daarbij zelf het ambitieniveau.

Meer over BREEAM

Neem contact op met één van de BREEAM-NL experts.

Johan Douma
E-mail: johan.douma@anteagroup.com
Telefoon: +31 (0)6 20 17 19 71 (Nieuwbouw)

Kasper Bouwman
E-mail: kasper.bouwman@anteagroup.com
Telefoon: 0513 - 63 45 70 (In Use)