Computational Fluid Dynamics (CFD)

Computational Fluid Dynamics (CFD)

Computational Fluid Dynamics (CFD) is een krachtige manier om een goede visuele impressie te krijgen van de fysische aspecten ten tijde van een incident. Daar waar standaardmethoden vaak een conservatieve aanname maken, kan met behulp van CFD een nauwkeurige analyse van de situatie worden gemaakt.

NRG en adviesgroep SAVE hebben de krachten gebundeld en zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van CFD-simulaties. SAVE heeft een jarenlange ervaring met industriële (brand)veiligheid en houd zich bezig met de laatste ontwikkelingen.
NRG is actief op de nucleaire markt en heeft een sterk ontwikkeld CFD team. Het veiligheidsniveau in deze sector is van een zeer hoog niveau.

Warmtestralingscontouren en drukgolven

Bij een brandincident zijn er scenario's die zorgen voor de opbouw van de warmtestralingscontouren. Denk hierbij aan tank- en tankputbranden, plasbranden binnen procesinstallaties en jetfires. Bij explosies worden drukgolven ontwikkeld die afhankelijk van de omgeving in energie toe- of afnemen. Elk met een andere afmeting, vorm, tijdsduur en locatie van vloeistof of gas. CFD houdt rekening met deze factoren. Zo worden specifieke stofeigenschappen en omgevingsfactoren meegenomen.

Visualisatie

Door het sterke visuele karakter van CFD kan de situatie in een 3D omgeving beoordeeld worden. Een 3D-plot geeft de temperatuursopbouw van omliggende objecten weer of de drukopbouw binnen een gedefinieerd gebied. Door het slim combineren van simulatie resultaten en de materiaaleigenschappen kan een verwacht schade profiel opgesteld worden. Een belangrijk punt bij het bepalen van maatregelen.

Regelgeving

Elk bedrijf heeft te maken met beleid van het bevoegd gezag als het om effecten studies gaat. Benodigde risicoberekeningen worden gemaakt met behulp van gerenommeerde rekenpakketten zoals bijvoorbeeld PHAST. In specifieke situaties is het echter beter om een alternatief pakket als CFD te gebruiken. Mits goed onderbouwd is dit toegestaan. CFD biedt een uitstekende mogelijkheid voor bedrijven om minder reguliere veiligheidsmaatregelen te onderbouwen.