Plasbrandaandachtsgebieden

De oplossing in Bouwbesluit 2012 en Afwegingsplicht

Bouwen langs wegen, waterwegen en spoorwegen waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, vraagt om verstandige keuzes.

Een belangrijk deel van de transportstroom van gevaarlijke stoffen door Nederland bestaat uit brandbare vloeistoffen. Via het spoor worden jaarlijks van en naar de Rotterdamse haven meer dan 140 duizend wagons met (zeer) brandbare vloeistoffen, stofcategorie C3, getransporteerd. 

Een groot deel hiervan wordt vervoerd via de Betuweroute waarbij weinig knelpunten zijn. Een significant deel gaat echter ook door de binnensteden van bijvoorbeeld Dordrecht, Gouda, Roosendaal en Tilburg. Ook via de weg vindt op grote schaal transport van brandbare vloeistoffen plaats (categorie LF1 en LF2). Op locaties waar wegen en bebouwing in elkaars nabijheid liggen is sprake van een aandachtspunt, in sommige situaties: een knelpunt.

Lees meer in de bijlage.

Downloads: