marktthema brzo

BRZO: BESLUIT RISICO’S ZWARE ONGEVALLEN SINDS 8 JULI 2015 VAN KRACHT

wat betekent dit voor u?

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) is sinds juli 2015 van kracht. Hiermee is het Seveso III geïmplementeerd in onze nationale wet- en regelgeving.

Lees meer over de SEVESO III richtlijn in de bijlage.

De toevoeging van nieuwe categorieën, zoals ontvlambare aerosolen, en de introductie van een nieuwe gevarenklasse zorgen ervoor dat meer bedrijven aan de Seveso-lijst zullen worden toegevoegd en dat andere Brzo-bedrijven in een zwaardere categorie zullen vallen.

De Seveso-richtlijn beoogt preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu. De richtlijn is vernoemd naar het Italiaanse dorpje Seveso, waar in 1976 bij een ongeluk in een chemiefabriek toxisch gas vrijkwam waardoor een groot deel van de dorpelingen verminkt raakte.

Behoort u tot de bedrijven die zich afvragen wat Brzo 2015 voor de organisatie betekent, dan kunt u snel advies en hulp gebruiken. In de overige gevallen heeft u waarschijnlijk al hulp ingeroepen van eigen, interne deskundigen of van een adviesbureau.

Het achtergrondartikel in de bijlage is bedoeld als beeldvorming voor beslissers en richtinggevend aan veiligheidsprofessionals binnen (toekomstige) Brzo-bedrijven.

Downloads: