Constructieve veiligheid van beweegbare bruggen

Constructieve veiligheid van beweegbare bruggen

Onderzoek versus functionele waarnemingen

Antea Group doet samen met TU-Delft fundamenteel onderzoek naar het dynamisch gedrag van diverse beweegbare bruggen. Hierbij worden de krachtswerkingen en eigenschappen binnen brugbewegingsmechanismen beschreven. Het onderzoek richt zicht tevens op validatie en verificatie van de theorie middels metingen, ondersteund door praktijkervaringen.

De toepasbaarheid van dit onderzoek is niet alleen een analytische berekeningswijze, maar ook een holistisch beoordelingsmodel met een integrale systematiek, dat op termijn binnen de nationale bouwvoorschriften geïmplementeerd kan worden.
Beweegbare bruggen worden vaak goed onderhouden, maar de constructie en/of het bijbehorend bewegingswerk moeten op een gegeven moment toch gerenoveerd of vervangen worden. Een belangrijk onderdeel daarbij is de herbeoordeling van het bewegingswerk. Om dit te doen wordt gebruik gemaakt van de voorschriften die bedoeld zijn voor nieuwbouw, maar niet voor bestaande bruggen!

Uit herberekeningen blijkt dan ook vaak dat bestaande bewegingswerken vervangen moeten worden, terwijl op basis van functionaliteit hier geen aanwijzing voor is. Antea Group heeft vooraanstaande wetenschappelijke kennis over dynamica en levensduur van beweegbare bruggen, waarbij slim wordt omgegaan met de normeringen waarbij rekening wordt gehouden met kosten en veiligheid.

  

Downloads: