bouwteam aanbesteding contract emvi marktvisie

Bouwteam

Samenwerken, open communicatie en tijdig bijsturen

Bouwteams zijn helemaal terug van weggeweest. Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van bouwteams in en zetten bouwteamprojecten op de markt. In veel gevallen worden hiervoor oude bouwteamcontracten als basis gebruikt. Worden de voordelen van een bouwteam wel optimaal benut? Antea Group ontwikkelde een aanpak waarmee het bouwteam voldoet aan de wereld van vandaag.

Wat is een bouwteam? 

Een bouwteam is een contractvorm waarin opdrachtgever, aannemer, en in sommige gevallen ingenieursbureau en architect, nauw samenwerken. Om uiteindelijk te komen tot een, door alle partijen gedragen, ontwerp en overeenkomst voor de uitvoering.

In een bouwteamproject onderscheiden we vier fasen:

 1. Aanbesteding: in de aanbestedingsfase voor een bouwteam ga je als opdrachtgever op zoek naar de ideale partners voor je bouwteam.
 2. Ontwerp: in de ontwerpfase werken opdrachtgever en aannemer en/of architect en ingenieursbureau gezamenlijk het ontwerp uit voor het project.
 3. Prijsvorming: in de prijsvormingsfase wordt de prijs voor het project vastgesteld en de uitvoeringsovereenkomst gesloten.
 4. Uitvoering: in de uitvoeringsfase wordt het project fysiek gerealiseerd.

Waarom kiezen voor een bouwteam?

Er kunnen meerdere voordelen zijn om te kiezen voor een bouwteam. Drie voordelen springen er uit, omdat ze echt afwijken van andere contractvormen:

 • Benutten van kennis van de partij die het werk ook gaat uitvoeren tijdens de ontwerpfase.
 • Als opdrachtgever sturend kunnen optreden in de ontwerpfase.
 • In lijn met de nieuwe marktvisie: als opdrachtgever écht samenwerken met de markt en in dit kader open communiceren over eisen, wensen en de verdeling van risico’s, taken en verantwoordelijkheden.

Wat zijn de succesvoorwaarden?

Alle bouwteams hebben één ding gemeen; het vereist samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En is een bouwteam een garantie voor een succesvol project? Nee, dat zeker niet. Om te komen tot een succesvol bouwteam dient voldaan te worden aan een 7-tal succesvoorwaarden.

 1. Maatwerk. Elk project is uniek en heeft haar specifieke behoeftes. Breng deze in kaart, leg ze vast en bepaal wat je in de bouwteamovereenkomst moet regelen.
 2. Denk vooruit. Denk al in de ontwerpfase na over de uitvoeringsfase. Hoe ga je de constructieve samenwerking uit de ontwerpfase doorzetten tijdens de uitvoeringsfase.
 3. Taakverdeling. Draag zorg voor een heldere taakverdeling. Schep in de bouwteamovereenkomst duidelijkheid in de verwachtingen.
 4. De beste partner. Een bouwteam vraagt om een partner die samen wil en samen kan werken met de opdrachtgever. Een bouwteam vraagt een partner welke het vermogen heeft om zich te kunnen verplaatsen in de opdrachtgever en haar behoeftes.
 5. Traceerbaarheid. Leg gemaakte keuzes vast. In een bouwteam moet je diverse keuzes maken met betrekking tot ontwerp en uitvoering. Het zorgvuldig maken en vastleggen van keuzes verkleint de kans op verkeerde keuzes of aannames en vergroot de duidelijkheid over wie daarvoor verantwoordelijk was.
 6. Openheid. Stimuleer openheid in prijs. Gedurende het ontwerpproces ontstaat er een steeds concreter beeld van de prijs voor het werk. Voorkom verrassingen tijdens de prijsvormingsfase en bespreek kosten dan ook regelmatig met elkaar.
 7. In control. Als opdrachtgever blijf je eindverantwoordelijk voor het project. Niemand anders dan jij kan het beste inschatten wat ervoor nodig is om het project tot een succes te maken.

Door over deze vraagstukken na te denken zorg je voor duidelijkheid binnen het bouwteam, een efficiënte aanpak en de ideale werkomgeving voor een succesvol resultaat!

Wil je meer weten over Bouwteams? Neem dan contact op met Krispijn de Jonge of Peter Brouwer.