bouwteam aanbesteding contract emvi marktvisie

Bouwteam

Samenwerken, open communicatie en tijdig bijsturen

Bouwteams zijn helemaal terug van weggeweest. Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van Bouwteams in en zetten bouwteamprojecten op de markt. In veel gevallen worden hiervoor oude bouwteamcontracten als basis gebruikt. Worden de voordelen van een bouwteam wel optimaal benut? Antea Group ontwikkelde een aanpak waarmee het bouwteam voldoet aan de wereld van vandaag.

Wat is een bouwteam? 

Een bouwteam is een contractvorm waarin opdrachtgever, aannemer, en in sommige gevallen ingenieursbureau en architect, nauw samenwerken. Om uiteindelijk te komen tot een door alle partijen gedragen ontwerp en overeenkomst voor de uitvoering.

In een bouwteamproject onderscheiden we driefasen:

 1. Aanbestedingsfase: in de aanbestedingsfase voor een bouwteam ga je als opdrachtgever op zoek naar de ideale partners voor je bouwteam.
 2. Bouwteamfase: in de bouwteamfase werken opdrachtgever en aannemer en/of architect en ingenieursbureau gezamenlijk het ontwerp uit voor het project.
  • Prijsvorming: de prijsvorming is een belangrijk onderdeel van de ontwerpfase die parallel loopt met de ontwikkelingen van het ontwerp.
 3. Uitvoeringfase: in de uitvoeringsfase wordt het project fysiek gerealiseerd.

Waarom kiezen voor een bouwteam?

Er kunnen meerdere voordelen zijn om te kiezen voor een bouwteam. Drie voordelen springen er uit, omdat ze echt afwijken van andere contractvormen:

 • Benutten van kennis van de partij die het werk ook gaat uitvoeren tijdens de ontwerpfase.
 • Als opdrachtgever sturend kunnen optreden in de ontwerpfase.
 • In lijn met de nieuwe marktvisie: als opdrachtgever écht samenwerken met de markt en in dit kader open communiceren over eisen, wensen en de verdeling van risico’s, taken en verantwoordelijkheden.

Wat zijn de succesvoorwaarden?

Alle bouwteams hebben één ding gemeen; het vereist samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En is een bouwteam een garantie voor een succesvol project? Nee, dat zeker niet. Om te komen tot een succesvol bouwteam dient voldaan te worden aan 10 succesvoorwaarden.

 1. Maatwerk. Elk project is uniek en heeft haar specifieke behoeftes. Breng deze in kaart, leg ze vast, bepaal wat je in de bouwteamovereenkomst moet regelen en communiceer dit helder en transparant in de tenderdocumenten.
 2. Taakverdeling. Draag zorg voor een duidelijke taakverdeling. Schep in de bouwteamovereenkomst duidelijkheid in de verwachtingen en bespreek deze zodat alle deelnemers op één lijn zitten.
 3. De beste partner. Een bouwteam vraagt om een partner die samen wil en samen kan werken met de opdrachtgever. De juiste selectie criteria opstellen voor de selectie van een geschikte partner is erg belangrijk. Zorg dat hier de juiste kennis voor in huis is.
 4. Samenwerking. De selectie van de juiste partner is nog maar het begin, een goede samenwerking opbouwen en onderhouden is minstens zo belangrijk. Vergader regelmatig of werk samen aan het project op dezelfde locatie, zodat er vertrouwen tussen de deelnemers opgebouwd kan worden.
 5. Project start-up: Maak gebruik van een project start-up waarin de deelnemers elkaar beter kunnen leren kennen en de samenwerking een kick-start kan krijgen. Bespreek verwachtingen, definieer samenwerking, maak afspraken en stel iemand aan die alle deelnemers aan deze afspraken houdt.
 6. Traceerbaarheid. Leg gemaakte keuzes vast. In een bouwteam moet je diverse keuzes maken met betrekking tot ontwerp en uitvoering. Het zorgvuldig maken en vastleggen van keuzes verkleint de kans op verkeerde keuzes of aannames en vergroot de duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk was.
 7. Doorlooptijd. Voor een soepel verloop van het bouwteam is het van belang dat iedereen op de hoogte is en weet wanneer wat verwacht wordt. Stel samen met alle bouwteam deelnemers een gezamenlijke planning op, waarin alle project gerelateerde acties, deadlines en beslissingsmomenten in opgenomen zijn.
 8. Openheid. Stimuleer openheid in prijs. Gedurende het ontwerpproces ontstaat er een steeds concreter beeld van de prijs voor het werk. Voorkom verrassingen tijdens de prijsvormingsfase en bespreek kosten dan ook regelmatig met elkaar, parallel aan de ontwerpontwikkelingen.
 9. Evaluatie. Stimuleer openheid in het bouwteam. Openheid over prijs, taken, planning, haalbaarheid, verwachtingen en zorg ervoor dat de goede maar ook de minder goede ontwikkelingen altijd bespreekbaar zijn.
  1. Maak evaluatie een standaard agendapunt bij vergaderingen.
  2. Breng verschillen binnen het team voortijdig aan het licht door de zachte aspecten van samenwerking periodiek te evalueren (bv. m.b.v. vragenlijsten).
 10. In control. Als opdrachtgever blijf je eindverantwoordelijk voor het project. Niemand anders dan jij kan het beste inschatten wat ervoor nodig is om het project tot een succes te maken.

Door je aan deze succesvoorwaarden te houden, zorg je met duidelijkheid binnen het bouwteam, een efficiënte aanpak en de ideale werkomgeving voor een succesvol resultaat!

Meer weten over Bouwteams? Neem dan contact op met Krispijn de Jonge of Peter Brouwer.