Contractenkiezer

Contractenkiezer

Binnen de overheid heeft de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van uitvoerder naar regisseur. De overheid als organisatie die vrijwel alles zelf doet, heeft plaatsgemaakt voor een partij die werkt als professionele uitbesteder. Uiteraard heeft deze verschuiving ook gevolgen voor de verantwoordelijkheden en risico's.

Daarbij zijn de spelregels voor de marktbenadering van belang. Na het sluiten van een overeenkomst met een ondernemer zal toetsing op de kwaliteit moeten plaatsvinden om er zeker van te zijn dat het eindproduct aansluit bij jouw eisen en wensen. Geen sinecure. De Contractenkiezer helpt daarbij.

De juiste contractvorm

Om die risico's zoveel mogelijk te beperken en de verantwoordelijkheden goed vast te leggen is het belangrijk om de juiste contract- en aanbestedingsvorm te kiezen. Maar welke kies je dan: traditioneel, bouwteam, Design & Construct (& Maintain), Turn Key / PPS, General Contracting of Build, Operate, Finance & Transfer?

Contractenkiezer

Antea Group heeft een methodiek ontwikkeld om publieke en private opdrachtgevers te adviseren over contractkeuzes en de wijze waarop projecten het beste aanbesteed kunnen worden: De Contractenkiezer. De methodiek verschaft inzicht in projecten en processen en is inmiddels meermalen succesvol toegepast. 

Als je een project wilt aanbesteden, krijg je onder meer met de volgende basisvragen te maken:

  • Wat is de meest geschikte contract- en aanbestedingsvorm voor mijn project/programma?
  • Welke kansen en risico’s zijn er te onderkennen in het project/programma en hoe kunnen we deze het beste beheersen?
  • Is mijn organisatie toegerust om te gaan werken met innovatieve contractvormen?
  • Hoe overtuig ik mijn eigen organisatie ervan dat een bepaalde contract- en aanbestedingsvorm een goede keuze is voor dit project/programma?

Onze contractenkiezer helpt bij het maken van de juiste keuzes en is een waardevol hulpmiddel bij het beantwoorden van die vragen.