Programma Inkoop

Programma Inkoop

Voor het uitvoeren van meerjarenprogramma's willen overheden efficiënter werken en van elkaar leren over de projecten heen. Antea Group introduceert de methode Programma Inkoop om tot een goed gefundeerde inkoopstrategie op programmaniveau te komen.

Businesslijnen:

Voor het uitvoeren van meerjarenprogramma's zijn overheden vaak op zoek naar lange termijn relaties met leveranciers. Doel: efficiënter werken en van elkaar leren over de projecten heen. Adviesgroep Contractering speelde onlangs in op deze trend met het introduceren van een methode om tot een goed gefundeerde inkoopstrategie op programmaniveau te komen. Bij het kadeverbeteringsprogramma van het Hoogheemraadschap van Rijnland is deze werkmethode, genaamd 'programma-inkoop', toegepast.

Het Hoogheemraadschap moet voor 2020 vijftig waterkeringen in haar beheersgebied versterken. Antea Group analyseerde het totale programma en zette deze af tegen de beschikbare capaciteit en competenties in de markt. Antea Group formuleerde tenslotte een alomvattende inkoopstrategie. Inmiddels is een raamcontract met negen partijen afgesloten en worden opdrachten gegund op basis van prijs en geleverde prestaties. 

Antea Group breidt de werkmethode Programma Inkoop de komende tijd verder uit.