Twee-enveloppen-systeem

Twee-enveloppen-systeem

Hoe zet ik mijn vraag het best in de markt? Hoe laat je kwaliteit mee wegen in de beoordeling? Hoe weeg je kwaliteit tussen de verschillende aanbiedingen? Vragen waarbij Antea Group kan helpen. Hiervoor is het 'Twee-Enveloppen-Systeem'ontwikkeld. Op basis van dit systeem is het mogelijk om kwaliteit in de aanbieding mee te laten wegen en zo te komen tot een gefundeerde keuze van de economisch meest voordelige aanbieding.

Businesslijnen:

Aanbieding gesplitst

De kern is dat de aanbieding wordt gesplitst in prijsgerelateerde zaken en kwaliteitsgebonden aspecten. De prijsgebonden envelop wordt zorgvuldig bewaard en blijft gesloten. Eerst vindt beoordeling van de kwaliteit van de aanbieding plaats aan de hand van de - bij ieder bekende - gunningscriteria in de inschrijvingsleidraad. Dat is relatief en in zekere mate subjectief; vandaar dat de resultaten van de beoordeling bekend worden gemaakt in een plenaire bijeenkomst met alle inschrijvers en - pas dan - in het bijzijn van de inschrijvers de prijzen worden geopend en bekend gemaakt. De som van fictieve bonus (het kwaliteitsdeel) en de inschrijfprijs bepaalt vervolgens de EMVI.