Voorbereiding

Voorbereiding

Businesslijnen:

Hoe leg ik de basis voor een succesvol project?

  • Juridisch-administratief
    Het contract schetst het kader waarbinnen het project wordt uitgevoerd; oftewel de uitwerking van de contractvorm.
  • Financieel-economisch
    Het contract behandelt aspecten als incentives, de betalingsregeling en de aanbesteding zelf.
  • Technisch-inhoudelijk
    Het contract omschrijft de (kwaliteits)eisen, de randvoorwaarden en de proceseisen waaraan het gerealiseerde product aan moet voldoen.

Eén taal

Wij baseren geïntegreerde contracten op de UAVgc en hanteren voor de vraagspecificatie één methodiek: Systems Engineering. Systems Engineering is een werkwijze om het ontwerpproces op expliciete en procesmatige wijze te sturen en te beheersen.

Aanbestedingsdossier

Bij een geïntegreerde contractvorm is het van belang dat het aanbestedingsdossier volledig, helder en kwalitatief goed is. Een aanbestedingsdossier - als voorloper van het geïntegreerde contract na aanbesteding en gunning - bestaat uit een reeks documenten, zoals in onderstaand figuur wordt geïllustreerd. Daarbij maken we onderscheid in documenten die voor 'intern' gebruik zijn door de opdrachtgever en documenten die zijn bedoeld voor de aanbestedingsprocedure en de contractdocumenten waarop de aanbieding wordt gebaseerd.