Coöperatief Ontwikkelen

Coöperatief Ontwikkelen

Anders kijken, denken en doen!

Burgers en stakeholders zijn belangrijker dan ooit om ontwikkelingen van de grond te krijgen. Coöperatief Ontwikkelen biedt gemeenten, provincies en waterschappen de kans om plannen te ontwikkelen en gestrande projecten nieuw leven in te blazen, door ruimtelijke en maatschappelijke opgaven met elkaar van een andere kant te bekijken.

 

De Coöperatief = de kracht van het collectief

  • De denkkracht, daadkracht en vakmanschap van de hele groep wordt benut.
  • De coöperatie, een team van gebruikers, stakelholders en deskundigen, start met een maatschappelijk of ruimtelijk vraagstuk.
  • Met elkaar worden nieuwe voorstellen en ideeën onderzocht, om inzicht te krijgen in elkaars belangen.

Coöperatief Ontwikkelen = werken met woord én beeld

  • Deelnemers zoeken nieuwe oplossingen, onder leiding van een procesmanager (woord) en ontwerper (beeld).
  • Sessieleiders hanteren 'mutual gains approach' als filosofie.
  • De procesbegeleider stimuleert deelnemers om ánders te kijken, te denken en te doen.
  • De ontwerper brengt ideeën en oplossingen meteen in beeld.

Consequenties van keuzes zijn meteen inzichtelijk en nieuwe oplossingen dienen zich aan.