Cursussen en Opleidingen

Cursussen en Opleidingen

Ontwikkeling en Mensgerichtheid zijn twee belangrijke kernwaarden bij Antea Group. Samen werken, betekent voor ons ook samen leren.

Dat kan op verschillende manieren; 'tijdens het werk', in trainingsverband of door middel van individuele coachgesprekken. Deze benadering vraagt een open en toegankelijke houding van onze collega's, waarbij reflectie, betrokkenheid en feedback een cruciale rol spelen. Sinds kort zijn de cursussen en opleidingen ook voor externen toegankelijk.  Er zijn drie opties voor externen: training, coaching en maatwerk. 

Training

De trainingen van Antea Group worden gegeven door trainers met een uitgebreide ervaring in het ingenieurs werkveld, die daarnaast een stevige didactische achtergrond hebben. De trainingen van Antea Group zijn daarmee in het bijzonder geschikt voor technisch geschoolde adviseurs. Onze trainers werken zelf dagelijks in de ingenieursbranche. Onze trainers combineren hun trainerswerkzaamheden met het managen van projecten op het gebied van onder meer Milieu, Infra, Stedelijke ontwikkeling, Beheer en Omgevingsmanagement. 

De trainingen zijn op te delen in drie categorieën:

Coaching

Wellicht sluit individuele coaching of intervisie beter aan bij uw ontwikkelvraag. Coachen wordt steeds vaker ingezet als instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook om organisatiedoelen te realiseren wordt groepscoaching of individuele coaching steeds vaker gebruikt. Binnen het trainersnetwerk zijn enkele trainers opgeleid als coachen als intervisie begeleider. Daarom bieden wij Persoonlijke coaching en Groepscoaching.

Maatwerk

Elke situatie is verschillend. Indien uw situatie om een specifieke aanpak vraagt dan kunnen wij samen met u op zoek naar een training of ontwikkeltraject 'op maat gemaakt'. De maatwerktrajecten zijn uiterst geschikt voor groepen met een specifieke leervraag.