Basistraining best Value

Basistraining best Value

Best Value (BVP) is een verandering in het traditionele opdrachtgever– opdrachtnemerschap. De opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van ervaring het beste het project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin een faciliterende rol.

In deze training krijg je meer inzicht in het proces en filosofie van Best Value. Je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je met Best Value je interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren en het rendement van een aanbesteding kunt verhogen.

Voor wie?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die een Best Value aanbestedingsprocedure (willen) doorlopen.

Inhoud
Wij begeleiden tenders aan opdrachtnemers en opdrachtgeverskant en trainen van de sleutelfiguren voor de interviews.

In deze training gaan we op de volgende onderwerpen in:

  • Toegevoegde waarde Best Value
  • Wat is een expert (team)
  • Verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Kansen en risicodossier
  • Prestatie onderbouwing

Duur
Het begeleidingstraject wordt in overleg met u samengesteld. De training voor sleutelfiguren ten behoeve van de interviews duurt 1 dag.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Grietsje van der Heide-Wijma (Best Value A+ gecertificeerd) en Nancy Polet.