Projectbeheersing A en B

Projectbeheersing A en B

Projectbeheersing A - Start & Sturing

Voor ieder project een organisatie op maat - Er worden duizenden projecten per jaar gerealiseerd. Groot en klein, eenvoudig en complex, bestaande kennis of innoverend. Voor ieder project moet een projectorganisatie worden opgezet. De overeengekomen kwaliteit, de begrote kosten en de afgesproken oplevertijd moeten gerealiseerd worden. Dat vraagt om bedrijfskundige kennis en vaardigheden van projectmedewerkers en projectleiders.

Projectbeheersing A - Start en sturing

In projectbeheersing A - start en sturing leer je een project op te starten en krijg je de basiselementen in handen om het project te sturen.

Voor wie?

Medewerkers die als projectmedewerker of operationeel projectleider betrokken zijn bij de inrichting van (deel) projectorganisaties.

Doel

Na de cursus kun je:

 • Een project faseren
 • Een projectplan opstellen
 • Een intern startoverleg voeren
 • Een project financieel beheren

Na de cursus weet je:

 • Aan welke randvoorwaarden projectbeheersing moet voldoen
 • Aan welke knoppen je kunt draaien om je project beheersmatig te beïnvloeden

Inhoud
In deze cursus gaan we op de volgende onderwerpen in:

 • Kenmerken van een project
 • Effectiviteit en efficiëntie
 • Het starten van een project
 • Het faseren van een project
 • Het beheersen van een project

Data
Deze training wordt gehouden in één dag van 9:00-17:00 uur.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Casper Helmes, Anton van Osta, Ester Kroone en Rudi van Rooij.
 

Projectbeheersing B - Klant en Contract

Het managen van je project, je team en je contract -Er worden duizenden projecten per jaar gerealiseert. Groot en klein, eenvoudig en complex, bestaande kennis of innoverend. Voor ieder project moet een projectorganisatie worden opgezet. De overeengekomen kwaliteit, de begrote kosten en de afgesproken oplevertijd moeten gerealiseerd worden. Voor ieder project lopen de communicatielijnen weer anders. Dat vraagt om bedrijfskundige en communicatieve kennis en vaardigheden van projectleiders.

In projectbeheersing B: klant & contract leer je jezelf, potentiële risico's én je team te managen.

Voor wie?

Medewerkers die als projectleider betrokken en verantwoordelijk zijn bij de inrichting van (deel) projectorganisaties.  Voor deze cursus dient eerst de cursus projectbeheersing A gevolgd te zijn.

Doel

Na de cursus kun je:

 • Je eigen tijd binnen een project managen
 • Beslismomenten herkennen
 • Concrete afspraken maken
 • Risico's herkennen en daarop anticiperen
 • Verwachtingen managen
 • Een meerwerkgesprek met de klant voeren

Na de cursus weet je:

 • Aan welke randvoorwaarden projectbeheersing moet voldoen
 • Op welke wijze je prioriteiten kunt stellen om het project volgens plan te realiseren
 • Hoe je het project, de opdrachtnemer en de projectleden managet.

Inhoud
In deze cursus gaan we op de volgende onderwerpen in:

 • Managen van de (eigen) tijdbesteding binnen een project
 • Relatie tussen projectleider, klant, contract en het project
 • Risicomanagement
 • Meerwerkgesprek

Data
Deze training wordt gehouden op 12 juni, van 9:00-17:00 uur. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij Ingrid Muller.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Casper Helmes, Anton van Osta, Ester Kroone en Rudi van Rooij.