Training Risicogestuurd Handelen

Training Risicogestuurd Handelen

Verantwoord omgaan met onzekerheden in de toekomst

Risicogestuurd handelen vraagt mensen om in scenario’s te denken, met risicotabellen te werken, veel risico's tegelijkertijd te monitoren, anderen te controleren en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Antea Group ontwikkelde een training Risicogestuurd handelen waarbij ingegaan wordt op de drie kernelementen; mens, organisatie en middelen. Risicogestuurd handelen vraagt veel zelfkennis. Daarnaast is kennis van de overige (project)deelnemers essentieel, met name hun invloed op de samenwerking en de organisatie. En welke rol spelen de beschikbare middelen daarbij? 

Voor Wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is in een omgeving waarin risicogestuurd handelen toegepast wordt of kan worden. Projectorganisaties leggen vaak de nadruk op het analyseren van projectrisico’s. Veel minder aandacht gaat uit naar het daadwerkelijk beheersen van die risico’s en het doorvoeren van ondersteunende processen en structuren. Specifieke aandacht voor de culturele inbedding ontbreekt vaak helemaal. Met risicogestuurd handelen worden kansen en bedreigingen vroegtijdig gesignaleerd en besproken. En deze open communicatie leidt vaak tot een betere projectbeheersing. 

Doel

Weten wat risicogestuurd handelen inhoudt en toepassen in je project:

  • Je kent je eigen risicoprofiel en je bent je bewust van het effect daarvan op de relatie met anderen
  • Je bent je bewust van de risicogestuurde cultuur in je project
  • Je weet hoe je een project risicogestuurd kunt inrichten
  • Je weet welke onderdelen je hiervoor kunt inzetten
  • Je kan een risicoanalyse uitvoeren en succesvol toepassen in je project

Inhoud

De training wordt volgens het ervarend leren principe gegeven. Dit houdt in dat er gewerkt wordt vanuit de deelnemers en hun praktijksituatie zelf. Het programma op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

  1. Introductie en visie op risicogestuurd handelen
  2. Je eigen risicoprofiel en wat dit betekent voor samenwerking met anderen
  3. De organisatie van risicogestuurd handelen
  4. De risicoanalyse
  5. Oefenen met praktijksituaties in een rollenspel

Duur
Deze training bestaat uit twee losse dagen. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij Ingrid Muller.

Trainers
De training wordt gegeven door Jasper van den Heuvel.