Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden

Wat leert iemand van een coach die zelf opgehouden is met leren?

Coachen wordt steeds vaker ingezet als instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook om organisatiedoelen te realiseren wordt groepscoaching of individuele coaching steeds vaker gebruikt. Als manager of senior-adviseur beheers je inmiddels de vaardigheden om collega's aan te sturen en te motiveren. Tegelijkertijd ben je steeds op zoek naar mogelijkheden om jouw effectiviteit te vergroten. Als je graag meer coachend wilt leidinggeven, dan sluit deze training aan bij jouw behoefte.

In deze training leer je vanuit de hier-en-nu situatie feedback te geven op gedragspatronen van de gecoachte. Je krijgt daarbij verschillende methodieken aangereikt die je tijdens het coachgesprek kan gebruiken.

Voor wie?

Managers en senior adviseurs die al enige ervaring hebben op het gebied van coaching en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden. Coachingsvaardigheden is een verdieping op de training Situationeel Leidinggeven. 

Inhoud
Tijdens deze training staan verschillende coachsituaties centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de coachvragen van de deelnemers. Vanuit deze situaties wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • de uitgangpunten voor coaching
  • het structureren van een gesprek (GROW model, Functionele Analyse)
  • wat gebeurt er tijdens het coachgesprek (het interventiemodel)
  • het herkennen van gedragspatronen (verdedigingsmechanismen)
  • eigenaarschap bij coachen (de dramadriehoek, overdracht en tegen overdracht)
  • welke normen (meetlat) hanteer je als coach?
  • wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen als coach? Hoe kun je die tijdens een coachgesprek inzetten?

Data
Deze training bestaat uit anderhalve dag (aaneengesloten) op een externe locatie. Op de eerste dag start de training om 13:00 uur en eindigt om 20:00 uur. De tweede dag duurt van 9:00-17:00 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Ingrid Muller.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Nancy Polet.

Voorafgaand aan deze training vind een intakegesprek plaats met je trainer(s).