Communicatie in complexe situaties

Communicatie in complexe situaties

Onderzoek van USP Marketing Consultancy (2007) wees uit dat miscommunicatie de grootste oorzaak is van faalkosten in de bouwsector. Dit, omdat het bouwproces bijzonder complex is en veel partijen en processen gecoördineerd op elkaar afgestemd moeten worden. Hetzelfde geldt voor andere sectoren waarbinnen Antea Group werkzaamheden verricht; zeker als het om integrale projecten gaat.

In deze training leer je effectiever communiceren in zo'n complexe situatie. Je krijgt meer inzicht in hoe jij omgaat met (potentiële) conflicten. En je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je een conflict effectief kunt managen.

Voor wie?
Team- en projectmanagers, omgevingsmanagers, projectleiders, procesbegeleiders en andere mensen die in complexe situaties beter willen samenwerken en conflicten willen voorkomen en oplossen. We bouwen voort op basisvaardigheden op het gebied van communicatie (bijvoorbeeld opgedaan in de training 'Effectief communiceren').

Doel               
Na deze training kun je:

 • overstappen van standpunten naar belangen en de achterliggende behoeften
 • actief luisteren en effectief samenvatten, doorvragen en herkaderen
 • effectief inspelen op verbaal en non-verbaal gedrag, feiten en emoties
 • het rendement van jouw communicatie verhogen door ook in spannende situaties effectief te zijn.

Na de training weet je:

 • waar het in communicatie om gaat
 • hoe je conflicten kunt inzetten, voorkomen en managen.

Inhoud
In deze training gaan we op de volgende onderwerpen in:

 • creëren van een veilige omgeving
 • achterhalen van standpunten, belangen, bekende en verborgen behoeften
 • inspelen op verbaal en non-verbaal gedrag
 • onderscheiden van en inspelen op  feiten en emoties
 • actief luisteren, effectief samenvatten, (door)vragen en effectief herkaderen
 • interviewtechnieken (combinatie van actief luisteren, samenvatten, vragen stellen en herkaderen)
 • inzicht in je eigen conflictstijl en effectief inzetten van verschillende conflictstijlen
 • inzicht in escalatie van een conflict
 • zoeken en vergroten van gezamenlijke belang  en aandacht schenken aan emoties
 • neutrale positie innemen en tactieken om met weerstand en agressie om te gaan
 • onderhandelen

 

Aanmelden
De training bestaat uit twee losse dagen op een externe locatie. Aanmelden kan via de mail bij Ingrid Muller.