Didactische Vaardigheden

Didactische Vaardigheden

Succesvol vormgeven en uitvoeren van cursussen - ‘Leren’ en ‘opleiden’ zijn woorden die niet meer weg te denken zijn uit de praktijk van Antea Group en ook onze klanten.

Opleiden wordt gebruikt als instrument om de organisatie te beïnvloeden. Voor adviseurs en managers betekent dit dat zij, niet alleen beleidsmatig maar ook uitvoerend, nauw betrokken raken bij het opleiden van de mensen uit de organisatie. Steeds vaker wordt een beroep op hen gedaan wanneer een bedrijf ervoor kiest om de opleiding zelf uit te voeren. Dit vraagt naast vakinhoudelijke kennis ook om didactische vaardigheden.

  • Hoe zorg je ervoor dat het programma nauw aansluit bij alle leerwensen?
  • Welke werkvorm is het meest effectief voor het bereiken van mijn leerdoel?

In deze training leer je hoe je jouw deelnemers op een plezierige en effectieve wijze iets kunt leren. Bovendien wordt op constructieve wijze feedback gegeven op je eigen aanpak.

Voor wie?        

Deelnemers die regelmatig cursussen, trainingen en workshops verzorgen of dit in de toekomst willen gaan doen.

Doel                

Na deze training kun je:

  • verschillende werkvormen toepassen in de praktijk
  • Jouw les afstemmen op de doelgroep

Na deze training weet je:

  • welke verschillende leerstijlen van deelnemers bestaan
  • hoe je een les kunt opbouwen

Inhoud
De training is verdeeld in een praktijk deel en een theorie deel. In het theoretische deel wordt veel aandacht besteed aan de verschillende leerstijlen van cursisten en op de wijze waarop de docent daar rekening mee moet houden bij de opzet van een cursus. In het praktijkdeel oefenen de deelnemers, met de inhoud die zij zelf aanleveren, verschillende werkvormen. Deze oefeningen worden op video opgenomen, zodat feedback kan worden gegeven.

Bij de opzet van deze training is uitgegaan van het ‘ervarend leren’. Zowel in het theoretisch als het praktijkgerichte deel van de training ligt de nadruk op de eigen ervaring.

Data
Deze training duurt twee losse dagen.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Ingrid Muller.

Trainers
De training wordt gegeven door Theus van den Broek.