Intervisie

Intervisie

Elkaar helpen bij het leren oplossen van problemen? Intervisie is een instrument om met een groep van en met elkaar te leren.

Tags:

Hierbij werk je met elkaar aan:

  • Antwoorden te vinden op vragen die leven
  • Oplossingen te vinden voor problemen die zijn gerezen
  • Verbeteringen aan te brengen in ongewenste situaties in de dagelijkse werkpraktijk

Soms kan een collega met een enkele hint een aanzet geven tot de oplossing. Soms kom je er binnen je eigen denkkader niet meer uit. Dan kunnen anderen voor de gewenste doorbraak zorgen.  Soms hebben we een blinde vlek en moeten we durven kijken naar het effect van ons eigen gedrag, van onze eigen beslissingen en onze eigen manier van doen. Dan kunnen anderen ons de spiegel voorhouden.

Startende intervisiegroepen werken onder leiding van een intervisiebegeleider. Die begeleider leert de groep om op methodische wijze ervaringen uit te wisselen en problemen op te lossen. Leden van intervisiegroepen zijn er als raadgevers voor elkaar, leren van elkaar en zorgen met elkaar voor een omgeving waarin veilig geleerd kan worden.

Voor wie?

Deelnemers die graag op een gestructureerde manier met anderen over werk en werkproblemen praten. Deelnemers die bereid zijn mee te denken over vraagstukken van anderen. Deelnemers die bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken. Voor hen is intervisie een prachtig instrument. Een intervisiegroep bestaat uit deelnemers met een vergelijkbare rol in de organisaties. Hiërarchische verhoudingen tussen deelnemers van een  intervisiegroep werken belemmerend op het vrije en ongedwongen spreken over werkproblemen. Ook het aantal ervaringsjaren mag niet teveel uiteen lopen.

Doel              

Via intervisie leer je:

  • samen met anderen informatie uit te wisselen en praktijkproblemen op methodische wijze op te lossen
  • aspecten van problemen analyseren, dilemma’s onderkennen en beslissingen voorbereiden
  • anderen ondersteunen in hun leerproces door actief te luisteren, samen te vatten en door te vragen.
  • beter het gedrag van anderen waarnemen en interpreteren
  • reflecteren op het eigen gedrag en het vergroten van jouw inzicht in het effect van jouw gedrag.

Inhoud
Tijdens intervisiebijeenkomsten wordt gewerkt aan de hand van reële werksituaties die door de deelnemers worden ingebracht. Soms kan de intervisiebegeleider oefeningen inbrengen waarmee gewenste vaardigheden kunnen worden ontwikkeld.

Een intervisiebijeenkomst duurt drie uur, wij adviseren om minstens gedurende vijf sessies deel te nemen aan een intervisiegroep.

Aanmelden
Aanmelden kan bij Ingrid Muller.

Intervisiebegeleiders
De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door Nancy Polet en Marieke Brinkman.