'Brand en de milieuvergunning, het Activiteiten- en het Gebruiksbesluit'

'Brand en de milieuvergunning, het Activiteiten- en het Gebruiksbesluit'

De regelgeving ten aanzien van het voorkomen van brandoverslag en doorslag, en een aantal methodes ter bepaling van de vuurbelasting zijn veranderd. Ook organisatorisch is sprake van een belangrijke verandering: de taak van de bouwinspecteur is verbreed met veel milieu-elementen.

Tags:

Antea Group is goed thuis in deze materie en verzorgt een cursus van één dag, waarin zowel de geldende wetgeving wordt uitgelegd, alsmede de technische zaken die in de praktijk een rol spelen. Met een aantal voorbeeldsituaties wordt het onderwerp verhelderd.

Doelgroep:
Controleurs van de milieuwetgeving, bouwinspecteurs, toetsers van bouwvergunningen, bouwkundig adviseurs en beheerders van opslagen voor gevaarlijke stoffen. De cursussen kunnen zowel in-company gegeven worden als op de diverse kantoren van Antea Group.

Met specifieke wensen van opdrachtgevers kan bij het uitvoeren van de workshop rekening worden gehouden.