Het proces van de verantwoordingsplicht groepsrisico

Het proces van de verantwoordingsplicht groepsrisico

Maar al te vaak wordt de omgang met de verantwoordingsplicht gelijk gesteld aan het berekenen van het groepsrisico. De verantwoordingsplicht is echter veel meer, het is een proces ter optimalisatie van de veiligheid. Een proces waarover verantwoording afgelegd moet worden: de verantwoordingsplicht.

Tags:

Bij deze cursus nemen de auteurs van de 'Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico' u mee in het verantwoordingsproces. Welke stappen moeten worden doorlopen, wat de zijn de mogelijkheden om de veiligheid te optimaliseren en hoe veranker je de maatregelen in de besluitvorming. Aan de hand van voorbeelden en eventueel uw eigen casus, wordt de werking van de verantwoordingsplicht verduidelijkt. De cursus komt in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand. Iedere cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke EV-punten die voor de opdrachtgever spelen.

Doelgroep:
Controleurs van de milieuwetgeving, bouwinspecteurs, toetsers van bouwvergunningen, bouwkundig adviseurs en beheerders van opslagen voor gevaarlijke stoffen. De cursussen kunnen zowel in-company gegeven worden als op de diverse kantoren van Antea Group.

Met specifieke wensen van opdrachtgevers kan bij het uitvoeren van de workshop rekening worden gehouden.